<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

- Norges Bank er ferdige med rentekuttene

At sentralbanken legger inn 40 prosent sannsynlighet for rentekutt ser sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets som "fornuftig risikostyring".

  Publisert 15. des. 2016 kl. 12.12
  Oppdatert 15. des. 2016 klokken 12.13
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 212 ord
  Foto: Finansavisen

  Norges Bank har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Det var i høy grad som ventet.I dagens rentedom fra Norges Bank holdes døren fortsatt på gløtt for kutt. Prognosene indikerer et 40 prosents sannsynlighet for rentekutt.- Dette overrasker oss ikke. Vi trodde ikke denne sannsynligheten skulle øke. Om noe, trodde vi heller at den ville minke, sier Syed som legger til at rentebanen lenger ut har blitt oppjustert litt.Ny søyle i renteregnskapet- Isolert sett trekker denne nye søylen som de kaller «finansielle ubalanser og usikkerhet» rentebanen opp, sier Syed og utdyper at denne søylen veier opp for andre argumenter for lavere rentebane som inflasjon, pengemarkedspåslag, innenlandsk etterspørsel, valutakurs osv.Oppgangen i utenlandske renter trekker også rentebanen opp, forteller sjeføkonomen, men i langt mindre grad enn Norges Banks nye søyle for «finansielle ubalanser og usikkerhet».- Vi tror fortsatt at fortsatt oppgang i oljeprisen, en videre bedring i norsk økonomi samt Norges Bank økende fokus på risikoen for finansiell ustabilitet er grunner til at Norges Bank er ferdig med sine rentekutt, sier Syed.Når det likevel legges inn en 40 prosents sannsynlighet for et rentekutt, ser han på det som fornuftig risikostyring- Døren holdes på gløtt, slik at sentralbanken ikke mister troverdighet, hvis overraskende svak utvikling skulle fremtvinge rentekutt, mener han.