<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Telenor: Avdekket flere uakseptable brudd i Asia

Telenor erkjenner at selskapet burde fulgt opp kritikkverdige sponsoravtaler i Bangladesh bedre og anser saken som ferdig konkludert når det gjelder konsernsjef Sigve Brekkes håndtering.

    Publisert 12. des. 2016 kl. 21.51
    Oppdatert 12. des. 2016 klokken 21.56
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 470 ord

    Det fremgår av en pressemelding selskapet sendte ut mandag kveld mens konsernets styre sitter sammen i et to dagers styremøte som begynte mandag. Samme kveld la Dagens Næringsliv ut en stor reportasje der avisen skriver at konsernets mobilselskap i Bangladesh sponset politiets spesialstyrker og forsvar i landet, og samtidig fikk bistand fra de samme myndighetene.I mai i år avdekket internrevisjon at elleve av 250 sponsoravtaler i Grameenphone i Bangladesh var strid med selskapets interne regler. «Brudd på interne regler er uakseptabelt, og korrigerende og forebyggende tiltak er iverksatt», skriver konsernet.– Forventer nulltoleranseMandag kveld får NTB opplyst fra Næringsdepartementet at de ble orientert om saken av Telenor tidligere i år.– Departementet har understreket statens forventninger om nulltoleranse for korrupsjon, samt statens forventninger til selskapenes arbeid med antikorrupsjon og åpenhet. Samtidig har vi understreket at dette er vurderinger som hører inn under selskapets ansvarsområde, sier kommunikasjonssjef Trond Viken i departementet.Ifølge Telenor er to av de tre sakene internrevisjonen har avdekket kommentert i april i år, mens en tredje ikke er omtalt tidligere.«Telenors internrevisjon har avdekket forhold knyttet til mistanker om økonomisk kriminalitet i ett av våre markeder, og har anmeldt disse til lokale politimyndigheter. Av hensyn til etterforskningen, er vi av lokale myndigheter bedt om ikke å kommentere på saken», heter det.Alvorlige funnForholdene det dreier seg om ble første gang avdekket av Telenors internrevisjon i 2013.«Det mest alvorlige funnet gjaldt sponsing av et idrettsarrangement med tilknytning til forsvaret i Bangladesh. Saken ble rapportert til daværende leder for Telenor i Asia og styreleder i Grameenphone, Sigve Brekke», heter det i pressemeldingen.Selskapet oppgir at det ble iverksatt flere tiltak, retningslinjer for sponsoravtaler ble revidert, og det ble oppnevnt en egen komité med ansvar for å godkjenne alle sponsoravtaler.I år fulgte internrevisjonen opp etterlevelsen av de nye reglene, og fant da nye kritikkverdige sponsoravtaler. Avtalene omhandlet blant annet sponsing av idrettsarrangement, sikkerhetspolitiets jubileumsfeiring og oppussing av deres kantine, samt økonomisk bidrag til produksjon av en intern telefonkatalog for politiet.«Da revisjonen var avsluttet i juni, ble funnene umiddelbart rapportert til konsernsjef Sigve Brekke og deretter til styreleder Gunn Wærsted. Alle kritikkverdige sponsoravtaler er avsluttet. Det er senere blitt gjennomført to juridiske vurderinger av saken. Det er ikke funnet at noen av sponsoratene har ført til utbetalinger til enkeltpersoner», heter det.DTAC og GrameenphoneDen andre av de to tidligere omtalte sakene dreier seg om den thailandske mobiloperatøren DTAC.Gjennom sin interne revisjon oppdaget DTAC avvik knyttet til leieavtaler for basestasjoner i Thailand.«En ekstern gjennomgang viste at lokal avtalepart på enkelte basestasjoner ikke kunne fremlegge tilstrekkelig dokumentasjon på eierskapet til tomten der basestasjonene var plassert. Leieavtalene fulgte industripraksis i Thailand, men var ikke i henhold til Telenors interne retningslinjer», fastslår det norske konsernet.Ifølge Telenor har DTAC endret rutinene for inngåelse av slike leieavtaler, og igangsatt flere tiltak for å sikre at eierforholdene er tydelig dokumentert i alle avtaler. Dette arbeidet vil pågå inn i neste år. (©NTB)