<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Oljefondet kaster ut flere verstinger

Norges Bank har besluttet å ekskludere ytterligere ti selskaper fra oljefondet på bakgrunn av det såkalte kullkriteriet som Stortinget vedtok i fjor. 

    Publisert 7. mars 2017 kl. 13.15
    Oppdatert 7. mars 2017 klokken 13.17
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 190 ord

    Utelukkelsene er gjennomført etter at fondet har gjort en tredje analyserunde av selskaper som kan omfattes av kriteriet.Utelukkelsen omfatter også morselskapenes ikke-børsnoterte datterselskaper som utsteder obligasjoner. Unntaket er grønne obligasjoner eller datterselskaper med vesentlig aktivitet knyttet til fornybar energi, opplyser oljefondet i en pressemelding tirsdag.Totalt har Norges Bank dermed så langt utelukket 69 selskaper og satt 13 til observasjon i henhold til det produktbaserte kullkriteriet.I forbindelse med et presseseminar om ansvarlig forvaltning tirsdag ble det også kjent at oljefondet i fjor avholdt 3.790 selskapsmøter med totalt 1.589 selskaper. Selskapsstyring, miljømessige og samfunnsmessige forhold var blant temaene i halvparten av møtene, ifølge fondet.Oljefondet stemte på totalt 11.294 generalforsamlinger i fjor.– Vi er en stor, global investor og en minoritetseier i nesten 9.000 selskaper. Innsikt er en forutsetning for ansvarlig forvaltningsvirksomhet. God selskapsstyring og bærekraftig forretningspraksis vil bidra til høyere avkastning på lang sikt, sier Yngve Slyngstad, leder i Norges Bank Investment Management, som forvalter oljefondet.Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet, har i dag en verdi på vel 7.600 milliarder kroner.Vel 60 prosent av fondet er investert i aksjer, mens drøyt 30 prosent er plassert i eiendom og en mindre andel i eiendom.