<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Overlever Norske Skog?

Revisoren uttrykker bekymring.

  Publisert 20. mars 2017 kl. 12.40
  Oppdatert 20. mars 2017 klokken 12.40
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 95 ord
  Produksjon av papir ved Norske Skog - Foto: Scanpix

  Norske Skogs revisor BDO understreker i revisjonsberetningen i selskapets årsrapport for 2016 at det er vesentlig usikkerhet rundt Norske Skogs forutsetning for fortsatt drift (Going Consern).«(..) Selv om selskapet ikke har noen vesentlige obligasjonsforfall før 2019, er det usannsynlig at obligasjonene som forfaller i 2019 kan tilfredsstilles av selskapets kontantgenerering alene, og det er betydelig usikkerhet om refinansiering av dette forfallet vil være tilgjengelig eller oppnåelig», heter det ifølge TDN Finans i beretningen.Norske Skog-styret bekrefter imidlertid i sin beretning at forutsetningen for videre drift er til stede, og at regnskapet er satt opp i henhold til dette.