<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Nordmenn fikk militæret og politiet på nakken i Afrika

Publisert 14. sep. 2017 kl. 11.08
Oppdatert 14. sep. 2017 klokken 11.09
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 249 ord
Eivind Yggeseth

Åge Korsvold og Mads Asprem skal selge Green Resources. Det er lettere sagt enn gjort. I torsdagens utgave av Finansavisen kan vi lese at de sliter med at budgivere får lekkasjer fra styremøter samt myndigheter som inndriver skattegjeld med militæret og politiet.I referat fra styremøtet fra 10. mars fremgår det at Green Resources gjennom gjentatte lekkasjer fra styret til eksterne parter som har deltatt i salgsprosessen har skapt «en uutholdelig arbeidssituasjon for styret og administrasjonen og skapt store skader for Green Resources». Ifølge Finansavisen har Green Resources-sjef Erik Knive hatt kontakt med to budgivere, og opplyser at én navngitt byder åpenbart har hatt innsideinformasjon fra diskusjoner og beslutninger i Green Resources-styret.Samtidig med salgsarbeidet sliter Green Resources fortsatt med driften, og ved virksomheten i Tanzania rapporteres det om store gjeldsposter som ikke er betalt til forfall. Det har medført at skatteinnkrevingen i landet, Tanzania Revenue Authority, har tatt arrest i flere av eiendelene på Green Resources’ sagbruk Sao Hill.Det resulterte ifølge Finansavisen i at skatteinnkrevingen har troppet opp på anlegget støttet av både militæret og politiet. Dette fremgår av styredokumentene i Green Resources.Da Finansavisen tirsdag tok opp problemene i Green Resources med Åge Korsvold ba han om å få spørsmål pr. e-post. Etter å ha fått spørsmål knyttet til salgsprosessen, driften, lekkasjene og skatteinnkrevernes bruk av militæret og politiet, var Korsvolds svar følgende:«Generelt vil jeg si at jeg ikke kan kommentere fortrolige styredokumenter som referatet er. Videre vil normalt strategiske prosesser være underlagt taushetserklæringer som betyr at vi ikke kan kommentere».