<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

DNB Markets spår norsk økonomi

DNB Markets er ute med den ferske rapporten «Økonomiske utsikter».

Publisert 24. jan. 2018 kl. 09.22
Oppdatert 24. jan. 2018 klokken 09.33
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 208 ord

«Norges Bank vil ikke heve renten på grunn av økende inflasjonspress, men snarere på tross av lav inflasjon», skriver DNB Markets i den ferske rapporten «Økonomiske utsikter».Økonomene anslår at den norske styringsrenten økes både i mars og september 2019, og ytterligere tre ganger i 2020 til en topp på 1,75 prosent.«Da vil tiårsrenten kunne ha tatt seg opp med 0,75 prosentpoeng til 2,75 prosent», heter det i rapporten.Ledighet nedDNB Markets venter noe videre nedgang i ledighetsraten fremover. Økonomene anslår at den registrerte ledighetsraten avtar fra 2,7 prosent i 2017 til 2,3 prosent i 2019 og 2020.«Det er et nivå nær, eller litt under, det vi anser som den naturlige ledighetsraten. I 2021 anslår vi at ledigheten stiger noe som følge av svakere aktivitetsvekst», heter det.Lønnsvekst oppLavere arbeidsledighet taler ifølge økonomene for en oppgang i lønnsveksten i årene som kommer, men de tror partene i arbeidslivet vil legge vekt på ikke å avvike mye fra viktige handelspartnere.«Vi anslår en topp i lønnsveksten på 3,2 prosent i 2020, 1,5 prosentpoeng under gjennomsnittet i tiåret før finanskrisen. Med et slikt bilde, og en videre styrking av kronen, forblir inflasjonen godt under målet», heter det i rapporten.DNB Markets anslår at den årlige kjerneinflasjonen vil ligge ganske flatt på 1,5 prosent de neste årene.