<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Riggmeglerhus: Sånn blir riggmarkedet i 2018

2017 var et actionfylt år i riggmarkedet med store transaksjoner, restruktureringer og fusjoner. 2018 vil by på mye av det samme, spår riggmeglerhus. 

Publisert 15:47 8. jan. 2018
Oppdatert 15:50 8. jan. 2018
Lesetid: 6 minutter
Artikkellengde er 1449 ord

Til tross for fortsatt høy overkapasitet og dertil hørende lave dagrater, var 2017 på ingen måte et kjedelig år i riggmarkedet.I starten av 2017 tegnet David Carter Shinn, partner i riggmeglerhuset Bassøe Offshore, et bilde av hvordan året ville se ut i riggmarkedet som hadde slitt kraftig etter fallet i oljeprisen som startet på sensommeren 2014, og lå nede med tilnærmet brukket rygg.Forventningen var en marginal forbedring i markedet som helhet, og spesielt innen utvalgte markedssegmenter og regioner.Videre kunne riggmeglerhuset melde om økende interesse blant fond og «ikke-operasjonelle» investorer for å gjøre såkalte «asset plays», nemlig å kjøpe billige rigger uten kontrakt i håp om å selge dem igjen senere til en høyere pris. - Investorer er nå mer aktivt på utkikk etter muligheter for å kjøpe eiendeler til «never-to-be-seen-again» lave priser, skrev Shinn i en oppdatering i januar 2017, rett etter at det da nyetablerte riggspillet til Tor Olav Trøim, Borr Drilling, hadde snappet opp sine to første jack up-rigger fra konkursrammede Hercules Offshore.Riggmeglerhuset mente det vil være etterspørsel etter nyere høyspesifikasjonsrigger designet for tøffe værforhold, og at verdien på disse riggene faktisk vil stige i løpet av 2017.Videre var forventningen konsolideringer, flere store restruktureringer og økt skraping.Med fasiten i hånd, kan man vel si at riggmeglerhuset traff spikeren på hodet. Fredriksen og TrøimTrøims Borr Drilling og John Fredriksens Northern Drilling har ledet an i oppkjøpene av enkeltstående offshore rigger.Borr Drilling har gått fra null til 26 jack up-rigger i løpet av et snaut år, et tall som inkluderer rigger som fortsatt er under bygging med levering fra nå og frem til 2020.I tillegg til de to riggene som ble kjøpt på auksjon fra konkursboet til Hercules Offshore, kjøpte selskapet 15 rigger fra Transocean i midten av mars for 1,35 milliarder dollar, samt ni rigger fra PPL-verftet i starten av oktober .Midtøsten-baserte Shelf Drilling som er notert på OTC-listen, tok også for seg innen jack up-segmentet med kjøpet av tre Seadrill-rigger for totalt 225 millioner dollar, tilsvarende 1,9 milliarder kroner, i midten av mai.Northern Drilling har siktet seg inn mot det segmentet for halvt nedsenkbare «harsh environment»-rigger, og gått til anskaffelse av den kansellerte Seadrill-riggen «West Mira» for 365 millioner dollar, samt den kansellerte Fred. Olsen-riggen «Bollsta Dolphin» som det nylig utøvde opsjonen på, for 400 millioner dollar.En tredje rigg av samme type som har ventet på nye eiere er «West Rigel» som opprinnelig ble bestilt av Seadrill-dominerte North Atlantic Drilling (NADL) i 2012. Denne ble nylig kjøpt for 500 millioner dollar av et partnerskap mellom de britiske kapitalforvalterne Hayfin Capital Management og Breakwater Capital, ifølge kilder med tett kjennskap til saken. Videre skal Aker-systemet være nært et kjøp av «Stena MidMAX» for 501 millioner dollar, ifølge kilder. KonsolideringGjennom året har vi også sett to sammenslåinger i riggsektoren.Først ut var det britiske riggselskapet Ensco og det amerikanske riggselskapet Atwood Oceanics som inngikk en endelig fusjonsavtale i mai, der Ensco ville ta over Atwood i en ren aksjetransaksjon.Etter litt motstand fra spesielt én aksjonær, ble fusjonen banket igjennom 5. oktober. Det kombinerte selskapet råder over en flåte på 26 flyterigger og 37 jack up-rigger.Sett med norske øyne var det kanskje en smule mer interessant da nyheten om at Transocean ville ta over Songa Offshore kom den 15. august. Transocean ville by 47,50 kroner pr aksje, noe som da representerte en premie på 37 prosent. Nå omsettes Songa-aksjen for 61 kroner.Tilbudsperioden startet rett før jul og varer til 23. januar.RyktebørsenDet har også sirkulert rykter om flere transaksjoner.1. september gjorde Seadrill-aksjen et kraftig byks etter en Bloomberg-artikkel der kilder hevdet at det statseide konglomeratet China Merchants Group så etter muligheter for oppkjøp av skadeskutte riggeiere.Kildene hevdet at det kinesiske selskapet skulle ha sett på enkeltrigger i tillegg til selskaper som Seadrill og Shelf Drilling.Andre riggselskaper som har blitt lansert som hete oppkjøpskandidater er Ocean Rig, Pacific Drilling, Odfjell Drilling og Maersk Drilling.Sistnevnte skal ha blitt vurdert av Transocean før valget landet på Songa, og i slutten av september sirkulerte det rykter om at amerikanske Rowan Companies var i samtaler om å kjøpe det danske riggselskapet.Rett før jul gikk imidlertid ryktene ut på at disse samtalene har strandet.«Siden den strategiske beslutningen i september 2016 om å separerer ut de oljerelaterte forretningsområdene, har A.P. Möller Maersk undersøkt forskjellige strukturelle muligheter for Maersk Drilling. Disse undersøkelsene inkluderer, men er ikke begrenset til, potensielle løsninger med industrielle partnere. A.P. Möller Maersk vil informere markedet når disse undersøkelsene resulterer i en transaksjon», skrev en talsperson for A.P Möller Maersk i en epost til Hegnar.noRestruktureringerNedturen i markedet har også ført til at flere selskaper har gått igjennom eller er i ferd med å gjennomgå store restruktureringer.Den største og viktigste i 2017 er Seadrill som søkte om beskyttelse under den amerikanske konkurslovgivningen Chapter 11, 12. september.Nå jobber selskapet på spreng i det som er en svært kostbar prosess. Ifølge rettsdokumenter betaler selskapet advokater rundt 14.000 kroner timen for bistand.Også Ocean Rig og Pacific Drilling har sett seg nødt til å ta finansielle grep gjennom restruktureringer. Førstnevnte fullførte denne i september.Nytt år, nye muligheter?Så, hva vil 2018 by på etter 2017 som var særdeles hektisk på alle fronter utenom innen selve kjerneaktiviteten; boring.David Carter Shinn i Bassøe Offshore, tror 2018 vil by på mye av det same.- Generelt vil markedet i år se en fortsettelse av temaene for 2017, med mer konsolidering, en økning i tilbudet av rigger når nybygg kommer inn i markedet, mer skraping og lave dagrater, skriver han i en fersk oppdatering om deres syn på riggmarkedet for 2018.Synet baserer seg på en oljepris som kan bevege seg mellom over 80 dollar fatet og ned til 50 dollar, samt en beskjeden økning i boreaktiviteten.Et segment som ifølge Shinn utmerker seg positivt og vil fortsette å gjøre det i 2018, er markedet for moderne halvt nedsenkbare «harsh environment»-rigger i Norge.- Selv om anbudsaktiviteten for langsiktige kontrakter ikke øker betydelig i år, vil det norske markedet begynne å ta disse riggene inn over tid, mens eldre, eldregenerasjons rigger enten blir skrapet eller flyttet til britisk sektor, skriver han.Ratene for de halvt nedsenkbare «harsh environment»-riggene har steget fra rundt 170.000 dollar dagen i mars i fjor til rundt 290.000 dollar basert på de siste kontraktene som ble inngått rett før jul.Shinn tror denne trenden vil fortsette i år.- Med det potensielle underskuddet av høyspesifikasjons sjettegenerasjonsrigger i Norge, vil ratene for dette segmentet øke raskere enn i de andre, muligens over 300.000 dollar pr dag innen utgangen av året.Når det gjelder markedet for jack up-rigger, venter Bassøe Offshore flere anbud, spesielt i Midtøsten og Sør-Øst Asia, men også mer konkurranse fordi nybygg som har ligget strandet ved verft kommer inn i markedet.- Alt i alt ser vi jack up-markedet i 2018 som likt det i andre halvår 2017, med rater på eller rett over break even, skriver Shinn som venter flere annenhåndstransaksjoner i 2018, og at verdiene for rigger bygget etter 2010 vil øke moderat, men ikke like mye som i 2017.For boreskipene som opererer på ultradypt vann, tegner Shinn et dystert bilde.Dagratene spås å forbli i området mellom 150.000 og 200.000 dollar pr dag, og riggverdiene forventes å forbli under 280 millioner dollar for de mest avanserte enhetene, og ned til 150 millioner dollar for de som ligger i kaldt opplag.Økt skrapingNår det gjelder skraping av jack up-rigger, venter riggmeglerhuset at denne vil øke fra 30 enheter i 2017 til opp mot 50 enheter i år.- I tillegg vil skrapingen av eldre flytere fortsette. Og vil ikke bli overrasket å se en eller flere ultraypvanns boreskip bygget etter 2000 bli skrapet når opplags- og reaktiveringskostnader overvelder eiere med begrenset likviditet.Riggmeglerhuset venter at konsolideringen vil fortsette i inneværende år, men at det er de etablerte riggeierne som vil dominere. - Nå som riggverdiene har klatret mye høyere enn de var for et år siden (med unntak av boreskip), tror vi at hovedkilden til transaksjonsaktivitet vil komme fra etablerte riggeiere som ser behovet for konsolidering (og det trengs), skriver Shinn.Han mener den eneste måten for riggeierne å klare seg på er å tilpasse seg markedet. - Tøffe beslutninger vil måtte bli tatt i år. Noen rigger vil forsvinne, noe eiere vil slutte å eksistere. Men de som opererer i offshore boreindustrien må gå ut i fra at det de ser nå, er det de kommer til å få i minst det som gjenstår av dette tiåret, og jobbe med det, fortsetter han. - Det betyr ikke at riggmarkedet er dårlig. Det betyr bare at det er hardere å få det gode ut av det.De som får suksess er ifølge Shinn de som setter riggene i arbeid til lave rater for å holde de igang, de som implementerer nye driftssystemer, tar i bruk ny teknologi, utvikler smartere opplagsystemer, finner partnerskap, optimaliserer flåtene gjennom kjøp og salg, samt utvikler mer bærekraftige finansielle strukturer.