<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Bunnlinjen til SalMar krymper med 715 millioner

Laksegiganten levde ikke opp til analytikernes forventninger, men overrasker med høyt utbytte. 

    Publisert 15. feb. 2018 kl. 06.39
    Oppdatert 15. feb. 2018 klokken 06.49
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 344 ord

    SalMar melder om et resultat etter skatt på 341.4 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot 1.027 millioner kroner i samme periode i fjor.Ifølge TDN var det ventet et resultat på 539 millioner kroner.Resultat per aksje ble 2,66 kroner, mot 8,86 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 294,7 millioner kroner, sammenlignet med 1.218 millioner kroner i fjor. Her var det ventet 729 millioner kroner.Driftsresultatet (EBIT) ble 707,2 millioner kroner, mot 557,0 millioner kroner året før.Virkelige verdijusteringer har påvirket det bokførte driftsresultatet negativt med ned 370,6 millioner i kvartalet, opplyses det i rapporten.Driftsinntektene beløp seg til 2.781 millioner kroner, sammenlignet med 2.476 kroner i 4. kvartal 2016.- Høye slaktevolumer, biologisk bedring og effektiv drift har bidratt til at SalMar igjen leverer et sterkt finansielt resultat. Bedringen av underliggende drift for fjerde kvartal på rad er et resultat av investeringer i kompetanse og kapasitet over tid. Dette skal videreføres. Vår ambisjon om å være kostnadsledende ligger fast og vi vil fortsette arbeidet med å forbedre aktivitetene innen alle våre virksomhetsområder, sier konsernsjef Trond Williksen i SalMar, og legger til.- SalMar søker en fortsatt vekst i sine produksjonsvolumer, og jobber derfor aktivt langs flere akser for å realisere dette. Dette skal over tid bidra til fortsatt bærekraftig vekst for SalMar, avslutter Williksen.Overraskende utbytteDet foreslås et utbytte på 19 kroner per aksje for 2017, ifølge selskapets rapport for fjerde kvartal 2017 torsdag.Ifølge konsensusestimat fra Inquiry Financial, var det ventet et utbytte på 12,7 kroner per aksje.- Resultatmessig har 2017 vært et godt år for SalMar. Styret vurderer SalMars finansielle posisjon som god og innstiller derfor på et utbytte på 19 kroner per aksje. Etter styrets vurdering er SalMars finansielle kapasitet for videre vekst sterk, står det i rapporten.Angående slaktevolumet venter Salmar fortsatt et slaktevolum på 143.000 tonn i 2018 i Norge, i tråd med forventningene. - I Nord-Norge opplever selskapet tendenser til økt lusepress i enkelte områder, noe som påvirker kostnadsnivået i segmentet negativt. Særlig gjelder dette for fisk satt i sjøen høsten 2016, der økt behandling vil påvirke kostnadsnivået negativt også i de kommende kvartaler. SalMar er godt rustet til å håndtere lusesituasjonen i segmentet fremover, skriver selskapet. Hele 4. kvartalsrapporten og p