<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

DNB-økonom om AKU-tallene

Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets om AKU-tallene.

    Publisert 21. feb. 2018 kl. 08.28
    Oppdatert 21. feb. 2018 klokken 08.34
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 248 ord

    Ledigheten var ifølge Jeanette Strøm Fjære, makroøkonom i DNB Markets, som ventet uendret i desember.Justert for sesongvariasjoner var det 113.000 arbeidsløse i desember, viser SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU). Det utgjorde 4,1 prosent av arbeidsstyrken.«AKU-tallene svinger en del fra måned til måned, men er på en nedadgående trend. Sysselsettingen ser ut til å være forsiktig stigende, men AKU gir inntrykk av et betydelig svakere sysselsettingsbilde enn nasjonalregnskapet, som trolig er en mer presis kilde», skriver Strøm Fjære i en kommentar.Tallene endrer nok ifølge makroøkonomen ikke sentralbankens vurderinger av arbeidsmarkedet nevneverdig og mener Norges Bank legger mer vekt på de registrerte ledighetstallene fra NAV.«I forrige pengepolitiske rapport signaliserte Norges Bank en renteheving i desember 2018. Vi tror hevingen kommer et kvartal senere, i mars 2019», skriver hun.0,1 prosent høyere«AKU-ledigheten var 4,1 prosent i desember (gjennomsnitt for november-januar). Både vi og konsensus ventet uendret ledighet 4,1 prosent. Ledigheten er nå 0,1 prosentenheter høyere enn i september (forrige ikke overlappende tremånedersperiode)», skriver Strøm Fjære i kommentaren.Sysselsettingen steg med 1000 personer fra november til desember og med 3000 personer fra forrige tremånedersperiode.«Disse tallene har svingt en del på månedsbasis, men ser nå ut til å være på en svakt oppadgående trend. De er imidlertid klart svakere enn nasjonalregnskapstallene. Sysselsettingen økte med 22000 personer fra desember 2016 til desember 2017, men dersom man måler mot desember 2015 er sysselsettingen ned med 3000 personer», skriver makroøkonomen.Marginale utslagArbeidsstyrken var uendret den siste måneden og steg med 5000 fra september.Tallene ga ifølge Strøm Fjære marginale utslag i valuta- og rentemarkedet.