<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Anbefaler ti aksjer

    Publisert 23. mars 2018 kl. 12.34
    Oppdatert 23. mars 2018 klokken 12.34
    Lesetid: 5 minutter
    Artikkellengde er 1007 ord

    Fredag 23. mars er det seks nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av tre svenske, tre norske, tre danske og en finsk aksje.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.1.   Ørsted A/S(ORSTED.CO) - 22. mar 2018. Siste sluttkurs: 380.3 (-5.7)Ørsted A/S viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga også kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 367 kroner.  Aksjen tester støtten ved cirka 378 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 378 kroner vil utløse et kortsiktig negativt signal. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.2.   GN Store Nord(GN.CO) - 22. mar 2018. Siste sluttkurs: 214.2 (-3.9)GN Store Nord viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 209 kroner. Videre oppgang til 225 kroner eller mer er signalisert. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 207 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.3.   Lundin Mining Corp.(LUMI.ST) - 22. mar 2018. Siste sluttkurs: 55.8 (-0.6)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Lundin Mining Corp. og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt et motstandsnivå og gitt kjøpssignal fra langsiktig trading range. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.4.   Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA(WWL.OL) - 22. mar 2018. Siste sluttkurs: 55.5 (0.8)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har tatt ut objektivet ved 60.31 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen nærmer seg støtten ved cirka 52.00 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. RSI under 30 viser at momentumet i aksjen er negativt på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.5.   Huhtamäki(HUH1V.HEX) - 22. mar 2018. Siste sluttkurs: 35.23 (-0.32)Huhtamäki viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 31.32 euro og motstand på 36.84 euro. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen tester støtten ved cirka 35.00 euro. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 35.00 euro vil utløse et kortsiktig negativt signal. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.6.   Funcom(FUNCOM.OL) - 22. mar 2018. Siste sluttkurs: 17.73 (-0.22)En tilnærmet horisontal trendkanal er brutt opp på mellomlang sikt. En fortsatt sterk utvikling indikeres, og Funcom har nå støtte ved eventuelle reaksjoner ned mot trendlinjene. Aksjen har støtte ved cirka 16.00 kroner og motstand ved cirka 26.80 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbruddet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.7.   Trelleborg AB(TRELB.ST) - 22. mar 2018. Siste sluttkurs: 206.2 (-3.3)Trelleborg AB ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 194 kroner og motstand på 215 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen ligger mellom støtten ved cirka 203 kroner og motstanden ved cirka 211 kroner og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.8.   Boliden(BOL.ST) - 22. mar 2018. Siste sluttkurs: 285.1 (-7.1)Boliden ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen tester støtten ved cirka 282 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 282 kroner vil utløse et kortsiktig negativt signal. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.9.   Nel ASA(NEL.OL) - 22. mar 2018. Siste sluttkurs: 3.04 (-0.04)Nel ASA ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 2.79 kroner, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen har støtte ved cirka 2.76 kroner og motstand ved cirka 3.22 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk svakt positiv på mellomlang sikt.10.   Rockwool International B(ROCKB.CO) - 22. mar 2018. Siste sluttkurs: 1805 (-17)Rockwool International B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 1750 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 1750 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.