<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Handelsbanken om ledigheten

Arbeidsledigheten skal videre ned fra dagens nivå, fastslår økonomene i Handelsbanken Capital Markets.

    Publisert 23. mars 2018 kl. 08.53
    Oppdatert 30. aug. 2019 klokken 02.06
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 286 ord

    Onsdag fikk vi tall for AKU-ledigheten som viste at denne som ventet falt til 4,0 prosent i januar fra 4,1 prosent i desember. I dag får vi tall for registrert ledighet fra NAV, og Handelsbanken Capital Markets venter at den ujusterte ledighetsraten har falt til 2,4 prosent i mars fra 2,5 prosent i februar.Den registrerte arbeidsledigheten (NAV) viste et markert fall i januar, men med en mer beskjeden nedgang igjen i februar. Da falt antall helt ledige med 500 personer, mot en nedgang på vel 2000 personer i januar.I februar var den sesongjusterte ledighetsraten på 2,33 prosent, så vidt ned fra 2,37 prosent i januar.«Vi tror at den registrerte arbeidsledigheten kommer til å avta videre, men, som vi har understreket tidligere, er det grunn til å tro at nedgangen fortsetter å være mer avdempet. Yrkesdeltagelsen i Norge fikk seg en knekk med oljesmellen, men nå er det tegn til at flere melder seg på arbeidsmarkedet igjen», heter det i fersk rapport fra Handelsbanken Capital Markets.Skulle vi få noe sterkere vekst i arbeidsstyrken igjen, vil det isolert sett ifølge økonomene i Handelsbanken legge en demper på nedgangen i ledigheten.«Videre vet vi at produktivitetsutviklingen har vært spesielt svak ved inngangen til 2018. Og skulle vi også få produktivitetsveksten litt opp igjen, vil dette legge en liten demper på sysselsettingsveksten; igjen med konsekvens at den videre nedgangen i ledigheten blir litt mer avdempet», heter det i morgenrapporten.«Arbeidsledigheten skal videre ned fra dagens nivå, men gjennom året vil vi nok se at selve tempoet i nedgangen bremser litt opp», oppsummerer økonomene.For dagens mars-publisering venter Handelsbanken Capital Markets å se en ujustert ledighetsrate på 2,4 prosent, noe som tilsier en sesongjustert ledighetsrate på 2,29 prosent; ned fra 2,33 prosent i februar.