<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Handelsbanken: Ser for seg renteheving i mai

Handelsbanken Capital Markets om viktige hendelser torsdag.

    Publisert 22. mars 2018 kl. 08.37
    Oppdatert 22. mars 2018 klokken 08.57
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 451 ord

    Som ventet hevet Fed nøkkelrentene med 0,25 prosentpoeng onsdag, og signaliserer en ekstra heving de neste årene.«Rentemarkedet hadde allerede fullt priset inn denne hevingen i forkant av møtet. Større spenning var det knyttet til hvorvidt rentekomiteen (FOMC) ville komme til å signalisere en mer aggressiv «rentebane» fremover», heter det fra Handelsbanken Capital Markets.Totalt ser nå rentekomiteen for seg ytterligere to hevinger i år, tre neste år og to i 2020. Til sammen utgjør det en ekstra heving innen 2020 sammenlignet med prognosen fra desember.«Denne ekstra hevingen vil komme i løpet av 2019 og 2020. Til tross for at FOMC ikke signaliserte flere hevinger i år, har det vært en forskyving i dot-plotet mot 4 hevinger totalt i år. Medianen står fortsatt på 3, men det skal nå mindre til for at median ender på 4 hevinger totalt i 2018 ved møtet i juni sammenlignet med situasjonen i forkant av mars-møtet», skriver økonomene.Ingen hevingTorsdag får vi rentebeskjeden fra Bank of England (BoE). Handelsbanken Capital Markets venter ingen renteheving fra BoE i dag, men økonomene ser for seg at det kan komme i mai.«Sterkt britisk arbeidsmarked i januar bidrar til at BoE kan legge mindre vekt på ett svakt inflasjonstall», heter det.I forkant av BoEs rentebeskjed, får vi også detaljomsetningen i Storbritannia. Utenom bensin venter konsensus at månedsveksten vil stige fra 0,1 prosent i januar til 0,4 prosent.«Undersøkelsesbasert informasjon tyder på at forbruket hadde god vekst de første ukene i februar. I slutten av månedene fikk Storbritannia uvanlig mye snø, noe som nok vil legge en demper på detaljomsetningen. Imidlertid dekker februar-tallene bare perioden frem til 24. februar, en periode som ikke inkluderer dagene med kraftig snø- fall. Dermed kan man altså vente seg god vekst i detaljomsetningen i februar».«Dersom konsensusforventningen skulle vise seg å slå til, vil også årsveksten holde seg stabil rundt 1,5 prosent», fortsetter økonomene.Videre nedI dag får vi også foreløpig PMI for eurosonen. Ifølge økonomene i Handelsbanken venter konsensus at PMI i eurosonen skal falle litt videre i mars, etter kraftig fall måneden før.Mindre interessantVi får også foreløpig PMI fra USA. Disse tallene tiltrekker seg imidlertid ifølge økonomene mindre interesse fra markedet enn ISM-indeksene som publiseres om to uker.«I motsetning til europeisk PMI, steg amerikansk samlet PMI klart i februar fra 53,8 til 55,8», heter det.Moderat fallIFO-tall fra Tyskland presenteres også torsdag. Også her er det ifølge økonomene i Handelsbanken ventet et moderat fall i samleindeksen som måler forretningsklima.«Dette er i motsetning til PMI en ren sentimentsmåling, og samleindeksen falt kraftig i februar. Det er grunn til å tro at særlig Tyskland vil komme dårlig ut av en handelskrig med USA, og de siste ukers aggressive retorikk fra USA på dette feltet, er ventet å sende IFO videre ned i mars», heter det.