<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Northern Drilling venter betydelig ratehopp

Ratene må derfor være betydelig høyere enn det nåværende markedsnivået dersom Northern Drilling skal vurdere lengre kontrakter for West Bollsta.

Publisert 12:42 31. aug. 2018
Oppdatert 19:44 31. aug. 2018
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 334 ord

John Fredriksens rigggspill Northern Drilling har så langt sikret seg arebeid til en av sine to moderne halvt nedsenkbare borerigger.Selskapets første rigg, «West Mira», ble tidligere i sommer tildelt en milliard-kontrakt for boring av 6 faste brønner på Nova-feltet i Nordsjøen for Wintershall.Oppstart er planlagt til første kvartal 2020. Dersom alle opsjoner benyttes kan kontrakten innebære boring av totalt 16 brønner, noe som betyr at riggen vil ha arbeid til begynnelsen av 2022.Nå jobbes det aktivt for å få selskapets andre halvt nedsenkbare borerigg « West Bollsta» (tidligere Bollsta Dolphin) på kontrakt.- Selskapet er involvert i flere anbudsprosesser for West Bollsta, deriblant noen lange borekontrakter med oppstart etter 2021, hvor vi tror Northern Drilling er godt posisjonert, heter det i selskapets kvartalsrapport som ble publisert fredag.Chevron er blant annet på jakt etter en halvt nedsenkbare borerigg til en 5-årig kontrakt på Rosebank-feltet i den britiske delen av Nordsjøen. Denne kontrakten gikk opprinnelig til West Bollsta som dermed bør ligge godt an til å kunne sikre seg denne igjen, dersom kontraktsbetingelsene er gode nok for Fredriksen og co.Som følge av forventningen om et stadig strammere marked, nøyer ikke Northern Drilling seg med hva som helst.- Gitt varigheten og den lange tiden til oppstart for noen av disse mulighetene, må ratene være betydelig høyere enn det nåværende markedsnivået for å bli vurdert som attraktive for Northern Drilling, heter det i rapporten.Selskapet beskriver en økende sikkerthet på at de fundamentale markedsforholdene i "harsh environment"-segmentet vil fortsette å styrke seg.- Økonomien i fremtidige kontrakter bør reflektere dette synet, skriver selskapet.De siste slutningene i segmentet er blitt gjort til rater på mellom 300.000 og 325.000 dollar pr. dag, men som følge av lavere tilbudsside og stadig økende etterspørsel, venter riggmeglerhuset Bassøe Offshore at disse vil bevege seg opp mot 400.000 dollar pr. dag på de lengre boreprogrammene. Det er derfor grunn til å tro at Northern Drilling ønsker seg dagrater som ligger nord for 400.000 dollar dersom de allerede nå skal forplikte seg til lengre kontrakter med oppstart etter 2021.