<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Ocean Rig-sjefen sier forespørslene renner inn

Inntektene falt kraftig i andre kvartal, men nå renner anbudene og forespørslene inn. Ocean Rig venter at ratene skal opp til neste år.

Publisert 9. aug. 2018
Oppdatert 9. aug. 2018
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 637 ord

Riggselskapet Ocean Rig har lagt frem regnskapet for andre kvartal. Ved første øyekast ser det alt annet enn lystig ut.Inntektene falt fra 284,5 millioner dollar i andre kvartal i fjor til 97,3 millioner dollar i andre kvartal i år.Inntektsfallet skyldes hovedsakelig avslutningen av kontrakter for tre rigger som nå ligger i varmt opplag, samt at inntektene i andre kvartal 2017 var en del høyere på grunn av kompensasjon mottatt i forbindelse med tidlig terminering av to riggkontrakter.Resultatet etter skatt endte på minus 19,1 millioner dollar, ned fra et positivt resultat på 57 millioner dollar i samme periode i fjor.Justert for kostnader på 6,4 millioner dollar, knyttet til klassing av riggene «Leiv Eriksson», Ocean Rig Mykonos» og «Ocean Rig Skyros», endte resultatet på minus 12,7 millioner dollar. Selskapets rigger som var i drift i løpet av kvartalet oppnådde en inntjeningseffektivitet på 88,1 prosent.Sterk balanse- Vi fortsetter å fokusere på å holde kostnadene nede og å øke ordrereserven vår. Vi mener at balansen vår er den reneste i industrien og, med forhandlingene relatert til borekontrakten for «Ocean Rig Skyros» som nå er fullført, forblir ordrereserven vår solid, sier konsernsjef Pankaj Khanna i Ocean Rig.Ordrereserven var på 743 millioner dollar ved utgangen av kvartalet, ned fra 822 millioner dollar ved utgangen av første kvartal.Regnskapet viser at selskapets gjeld har falt fra 532 millioner dollar ved årsskiftet til 350 millioner dollar seks måneder senere, mens egenkapitalen har økt fra 2,20 til 2,24 milliarder dollar. - Dette gir selskapet maksimal fleksibilitet til å vente på et markedsoppsving, slår Khanna fast.Han sier videre at det jobbes med flere konkrete muligheter for flere av selskapets rigger, i tillegg til den nylig annonserte kontrakten for «Ocean Rig Skyros» som nå har jobb fra september til inn i første kvartal 2019.- Vi er i diskusjoner for å inngå ytterligere kontrakter for å forlenge arbeidsperioden til Ocean Rig Poseidon, samt for nye kontraktsmuligheter relatert til «Ocean Rig Mykonos» og «Ocean Rig Corcovado» som begge ligger i varmt opplag for øyeblikket.Økt etterspørselOcean Rig-sjefen konstaterer at Brent-oljen har holdt seg nord for 70 dollar pr. fat siden april 2018 og at oljeetterspørselen forblir robust.- Vi ser kvartalsresultatene til mange av kundene våre som viser at de har positiv kontantstrøm selv etter utbytte, noe som tyder på at det er rom for ytterligere investeringer.Allerede opplever imidlertid selskapet at oljeselskapenes borelyst er sterkt økende.- Vi ser tegn til økte investeringer i offshoresektoren da anbud og forespørsler om informasjon strømmer inn. Basert på markedsrapporter er dette det høyeste nivå av markedsforespørsler siden 2012.Økte forespørsler vil imidlertid ikke gi utslag på riggratene helt ennå, ifølge Khanna.- Selv om vi ikke forventer noen betydelige endringer i riggratene i den nærmeste fremtid, venter vi bedre utnyttelse av flyteriggflåten og dernest et rateoppsving i 2019. Vi mener vi er godt posisjonert for et oppsving i flytermarkedet når nå dette måtte skje, sier han.Skrinla børsnoteringOcean Rig offentliggjorde i slutten av mai en plan om å skille ut sine to halvt nedsenkbare «harsh environment»-rigger «Leiv Eriksson» og «Eirik Raude» i det heleide datterselskapet Valiant Offshore.Les også: Jakter 1,4 milliarder til nytt riggselskapPlanen innebar å notere Valiant Offshore på Oslo Børs som et rendyrket og gjeldfritt spill på oppsvinget i «harsh environment»-markedet i Norge der alt overskudd skulle utbetales som utbytte.I den forbindelse var meglerhusene Clarksons Platou Securities og Pareto Securities, samt Nordea og ABN Amro, hyret inn for å hente inn 175 millioner dollar, tilsvarende rundt 1,4 milliarder kroner, gjennom en emisjon på 17,5 millioner nye aksjer til kurs 10 kroner.Aksjene skulle først noteres på den norske OTC-listen, før en fullverdig notering på Oslo Børs var planlagt å finne sted i tredje kvartal.En drøy uke senere ble imidlertid pengeinnhentingen avblåst.Konkret hvorfor aksjesalget ble skrinlagt kom ikke frem, men selskapet skrev i en børsmelding at beslutningen ble tatt etter «nøye vurderinger av flere faktorer, inkludert interessene til aksjonærene i begge selskaper».