<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Ocean Yields gigantfartøy til Røkke-jobb i Afrika?

Utbyttemaskinen Ocean Yield vurderer nedskrivninger etter at selskapets FPSO etter alle solemerker er ferdig i India. Røkkes Afrika-satsing kan bli neste oppdrag, tror analytikere.

Publisert 19. sep. 2018 kl. 15.55
Oppdatert 19. sep. 2018 klokken 19.13
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 634 ord

Ocean Yield, det skipseiende selskapet til Kjell Inge Røkke, har levert stadig høyere utbytter hvert eneste kvartal siden børsnoteringen i 2013.En viktig bidragsyter har vært den flytende produksjons- lagrings- og losseenheten (FPSO) «Dhirubhai-1» som har vært på en 10-årig kontrakt med Reliance Industries på MA-feltet utenfor India.Onsdag var det imidlertid slutt ettersom kontrakten løp ut, og ingen forlengelse har kommet på plass.Heller ikke opsjonen Reliance hadde på å kjøpe FPSO-en for 255 millioner dollar, har blitt benyttet, fremgår det av en børsmelding onsdag.Konsernsjef i Ocean Yield Lars Solbakken hadde i det lengste håpet at kjøpsopsjonen ville erklæres.- Vi har ved flere anledninger understreket at det var betydelig usikkerhet knyttet til om de ville benytte opsjonen. Ut ifra de signalene gitt i senere tid har vi redusert sannsynligheten i forhold til det vi trodde og håpet tidligere, sier han til Hegnar.no.Som et resultat varsler selskapet at det vil vurdere å foreta en nedskrivning i tredje kvartal 2018 på mellom 0 og 50 millioner dollar, noe som tilsvarer opp mot 408 millioner kroner. Solbakken forteller at størrelsen på nedskrivningen vil avhenge av utviklingen til prosjektene de jobber med og hvilken bokført verdi som kan forsvares.Analytiker Håkon Omsted i Fearnley Securities er, i likhet med andre analytikere Hegnar.no har snakket med, ikke overrasket over at opsjonen ikke ble benyttet.Nivået på den varslede nedskrivningen er imidlertid mer overraskende, synes han.- Enheten har en bokført verdi på ca. 250 millioner dollar, og nedskrivningen er lavere enn vi hadde forventet, skriver han i en oppdatering til sine kunder.Til Røkke-prosjekt?Selv om FPSO-en nå står uten arbeid, sier Solbakken i onsdagens børsmelding at de er svært optimistiske til å kunne sikre mer arbeid.Redningen trenger faktisk ikke være så langt unna. Den kan komme fra selskapets egen storeier.Ifølge meldingen har selskapet blitt tildelt en «front end engineering design»- studie (FEED) for mulig arbeid et annet sted enn India. Denne studien er ventet å være fullført i fjerde kvartal 2018.Ocean-Yield-sjefen ønsker ikke kommentere hvilket oljeselskap som har tildelt FEED-studien, men analytikerne Frode Mørkedal og Herman Hildan i Clarksons Platou Securities spekulerer i om det kan dreie seg om et prosjekt i Ghana i regi av det nyetablerte selskapet Aker Energy.Aker Energy, som eies 50/50 av Aker og Kjell Inge Røkkes private selskap TRG, planlegger å benytte en FPSO på Pecan-feltet, og venter å ha levert inn plan for utvikling og drift innen utgangen av 2018.«I Aker kommenterer vi ikke spekulasjoner om mulige kontrakter i porteføljeselskaper», skriver kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker i en epost til Hegnar.no.Stor optimismeSelv om det fortsatt er et stykke igjen før det kommer en avklaring, indikerer en FEED-studie en relativt god sannsynlighet for at en kontrakt kan materialiseres.Lars Solbakken påpeker overfor Hegnar.no at det er betydelige kostnader knyttet til en slik studie, og at det derfor er et prosjekt det allerede er blitt lagt ned en del arbeid i.Selskapet opplyser også om interesse fra andre oljeselskaper og at det jobbes med ulike muligheter parallelt med den nevnte FEED-studien.- Det er snakk om interesse fra flere kontinenter, sier Solbakken og påpeker at det har vært interesse også tidligere, men at kjøpsopsjonen har lagt en demper på muligheten for å forfølge dette videre.- Det andre som har skjedd er at utsiktene innen FPSO-markedet har bedret seg kraftig de siste månedene, noe som har bidratt til å styrke interessen ytterligere, forteller Solbakken.Clarksons-analytikerne spekulerer i at ledelsens optimisme og den økte interessen kan tillate dem å begrense nedskrivningen til 30 millioner dollar, mens det søkes etter andre løsninger.- Med andre ord, effekten på NAV (Net Asset Value journ.anm.) trenger ikke være så dramatisk etter vårt syn, skriver de i en oppdatering.I tillegg til nedskrivningen har Ocean Yield allerede valgt å ta tapsavsetninger på 30 millioner dollar relatert til nedstengningen på MA-feltet. Disse vil materialiseres som kontantutlegg i løpet av andre halvår 2018 og første halvår 2019.