<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Stålbull på shipping frem mot 2020: Har fire favorittaksjer

Clarksons Platou Securities er svært bull på en rekke shippingnavn, men velger å trekke frem fire favoritter i en fersk rapport. To av disse kan doble seg mot 2020, tror meglerhuset som ikke frykter en handelskrig. 

Publisert 24. sep. 2018 kl. 15.22
Oppdatert 24. sep. 2018 klokken 15.38
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 812 ord

IMO 2020.Denne lille kombinasjonen av tall og bokstaver som henviser til nye miljøkrav for shippingindustrien, er kanskje årets mest diskuterte tema innen den verdensomspennende bransjen for frakt av tørre- og våte varer langs sjøveien.  Miljøkravene som er utarbeidet av IMO – International Maritime Organization -  og iverksettes 1. januar 2020, innebærer blant annet at det tillatte svovelinnholdet i bunkers (skipsdrivstoff), reduseres fra 3,5 prosent til 0,5 prosent.Ikke overraskende er IMO 2020 også et av temaene i den rykende ferske halvårsrapporten til shipping-analytikerne Frode Mørkedal, Herman Hildan, Erik Hovi og Nicholas Gower i Clarksons Platou Securities.«Invest Money On 2020», er den treffende tittelen på rapporten som blant annet guider investorene til hvordan de best kan posisjonere seg på effektene som IMO-kravene ventes å ha på bransjen.Alt handler imidlertid ikke bare om effekten av de kommende IMO-kravene.Ifølge Clarksons-analytikerne ser både tilbudssiden og etterspørselssiden bedre ut enn på lenge.«Stronger balance sheets since 2016 when nothing was right on the left side and nothing left on the right side», er Clarksons-analytikernes artige henvisning til at markedet har styrket seg siden skipsverdiene nådde bunnen i 2016 etter etter å ha falt fra toppen i 2008, og både redere og långivere var i dyp finansiell krise.Siden 2016 har skipsverdiene økt kraftig, og långiverne er ifølge Clarksons svært aggressive når det gjelder å øke eksponeringen igjen.- Vi anser den økte risikoappetitten fra nedsidefokuserte kapitaltilbydere som et klart signal på at långiverne har «bullish» forventinger for de fundamentale faktorene fremover, skriver meglerhuset.Ikke bekymretVidere skriver meglerhuset at ordreboken for nybygg ligger an til å falle i 2018 år over og år, og at det kun en gang de siste 20 årene har blitt bestilt færre nybygg. Det var i bunnåret 2016.Etterspørselsveksten ser også bra ut. - For første gang på et tiår venter vi generell inflasjonspress på skipsverdier som får selskap av høyere elastisitet og ratevolatilitet i alle sektorer, i tråd med at "slacken" i markedet absorberes innen 2020, heter det i rapporten.På linje med høyere utnyttelse, ventes det at fokus vil endre seg fra skrapverdier til inntjeningsmultipler.Videre viser meglerhuset til at IMF tror på en global BNP-vekst for 2019 på 3,9 prosent, noe som omtales som en sunn vekstrate.Dersom veksten skulle bli lavere, tror de imidlertid ikke at det vil legge en demper på shippingfesten. Selv med en økonomisk vekst som er 0,5 prosent poeng lavere som følge av potensielle handelskrig-effekter, ventes det at shipping-oppsvinget fortsette da flåteveksten i flere segmenter er lavere enn det, påpeker meglerhuset.- I sum deler vi ikke bekymringen om økonomisk vekst som vi til syvende og sist tror ligger bak den svake aksjeutviklingen for sektoren i år, skriver analytikerne.Den mest radikale endringenTilbake til IMO-kravene. En måte å møte disse på er å installere rensesystemer for eksosgass, såkalte scrubbere, om bord på skipene, noe som gjør at skipene kan fortsette å gå på vanlig drivstoff.Clarksons Platou mener dette er en bonus for shippingetterspørselen.Meglerhuset viser til at kun en liten andel av den totale handelsflåten på rundt 60.000 skip vil ha installert scrubbere, mens resten enten må bruke dyrere dieselbasert drivstoff eller annen type drivstoff med lavt svovelinnhold.- Dette vil sannsynligvis være den mest radikale endringen i oljeetterspørselens historie på så kort tid, skriver analytikerne som understreker at det vil by på utfordringer for en del redere, men at det vil kunne få en positiv effekt på etterspørselen etter tonnasje.Meglerhuset tror bruk av mer kostbar drivstoff vil føre til redusert fart, samt at tekniske utfordringer knyttet til dette kan ta skip ut av markedet periodevis. Skip som blir tatt ut av markedet for å få installert scrubbere, kan faktisk gi en boost til de fundamentale faktorene allerede neste år,tror Clarksons-analytikerne. - Investorfokuset på IMO 2020 har økt dramatisk dette året, og vi forventer at selskaper med scrubbere sannsynligvis vil bli favorisert ytterligere desto nærmere vi kommer 2020.Fire favorittaksjerMeglerhuset trekker frem fire «early movers» på nettopp scrubbere innen tank og tørrbulk som sine favoritter.Innen tørrbulk er toppvalgene Star Bulk, som blant annet kjøpte Songa Bulk-flåten tidligere i år, samt Tor Olav Trøims tørrbulksatsing 2020 Bulkers, omtalt i rapporten som «The trade of a lifetime».Kursmålet på Star Bulk er 25 dollar, tilsvarende en oppside på 106 prosent.Når det gjelder 2020 Bulkers som sist ble omsatt for 75 kroner på den norske OTC-listen, er kursmålet satt til 15 dollar per aksje, eller om lag 122 kroner.Innen tanksegmentet er det USA-noterte DHT Holdings og Oslo-noterte Hunter Group som er favorittene, med kursmål på henholdsvis 10 dollar og 0,60 dollar.For Arne Fredly-kontrollerte Hunter Group tilsier det et kursmål på 4,9 kroner og en potensiell oppside på 44 prosent.For DHT innebærer kursmålet at Clarksons-analytikerne venter at aksjekursen skal mer enn doble seg fra det nåværende nivået på rundt 4,6 dollar.Utenom de fire favorittene er forøvrig den ferske rapporten stappfull av kjøpsanbefalinger innen både tørrbulk, tank og container.Dersom analytikerne i Clarksons Platou Securities har rett, er nå et meget godt tidspunkt å laste opp med shippingrelaterte aksjer.