<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Hansen Protection vurderer Oslo Børs

Selskapet har historie tilbake til 1930-tallet. Nå vurderer Hansen Protection notering på Oslo Børs.

Publisert 9. nov. 2018 kl. 08.26
Oppdatert 9. nov. 2018 klokken 08.35
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 763 ord
Adm. dir. Terje Gorm Hansen i Hansen Protection AS Morten Brakestad

Mosse-selskapet Hansen Protection ASA vurderer å notere selskapets aksjer på Oslo Børs.- Styret er imponert over Hansen Protections lange historie med jevn og lønnsom vekst, samt hvordan selskapet og organisasjonen har styrket virksomheten ytterligere de seneste årene. Med et bredere produkttilbud, større tilstedeværelse i markedet, samt dagens markedsutsikter, mener vi at selskapet er godt posisjonert for å lykkes med sine vekstambisjoner. Vi ser derfor frem til å invitere nye aksjonærer med på å ta del i den videre utviklingen av selskapet gjennom det planlagte tilbudet av aksjer og notering på Oslo Børs, sier Amund Skarholt, styreleder i Hansen Protection, i en melding.Hansen Protections målsetning er å tilby utstyr og tjenester som sikrer livet og tryggheten til arbeidere som jobber i risikoutsatte områder. Hansen Protection har en historie innen sikkerhets- og beskyttelsesutstyr som går tilbake til 1932, og selskapet introduserte den første rednings- og overlevelsesdrakten i 1976. Selskapet var et eget selskap og egen enhet i Helly Hansen-gruppen fra 1995 til det ble solgt i 2011. Selskapets hovedvirksomhet er utleie og salg av avanserte rednings- og overlevelsesdrakter hovedsakelig til bruk innen offshore olje og gass, havbasert vind og shipping. Forretningsområdet Personal Protection utgjorde omtrent 2/3 av selskapets inntekter i de første ni månedene av 2018. Selskapet har de seneste årene gjort flere oppkjøp og gjennomført en vellykket ekspansjon av både produkttilbud og markedsområder. Oppkjøpene inkluderer Biardo Survival Suits, en nederlandsk distributør av utleietjenester for personlig beskyttelsesutstyr for helikopterpassasjerer, Divelife, en svensk tilbyder av profesjonelt overflateredningsutstyr og avansert dykkerutstyr og Lyngsøe Rainwear, et dansk selskap innen arbeidsregntøy. Hansen Protection kjøpte nylig 50 prosent av HeliPPE, en dansk tilbyder av utleietjenester innen personlig beskyttelsesutstyr rettet mot den raskt voksende, havbaserte vindindustrien. - Vi er stolte av markedsposisjonene vi har bygget over årtier og er spesielt stolte av vår posisjon som en ledende tilbyder av overlevelsesdrakter i Europa. Vi har en unik posisjon som den ledende aktøren som tilbyr utleie av slike drakter til olje- og gassindustrien i Europa med en spesielt sterk posisjon på den norske sokkelen. Vi har også etablert oss som en svært konkurransedyktig tilbyder av arbeidsregntøy i Europa, hvor vi ser ytterligere rom for vekst. Vi ser derfor frem til å videreutvikle Hansen Protection som et selskap notert på Oslo Børs, hvor målsettingen er å bygge et ledende europeisk selskap innen personlig beskyttelsesutstyr for røffe forhold, sier Terje Gorm Hansen, administrerende direktør i Hansen Protection. Hansen Protection har en lang historie med jevn og lønnsom vekst, hvor omsetningen har vokst fra 68 millioner kroner i 1995 til 386 millioner kroner i 2017 (på proforma basis hensyntatt Lyngsøe Rainwear), tilsvarende en gjennomsnittlig vekst på rundt 8 prosent. I samme periode har omsetningsveksten vært rundt 7 prosent uten effektene fra Lyngsøe Rainwear-oppkjøpet som ble gjennomført i desember 2017.Proforma EBITA i 2017 var 113 millioner kroner, som gir en proforma EBITA-margin på 29 prosent. EBITA er driftsresultat for virksomheten før amortisering av merverdier fra oppkjøp, og er representativt mål for lønnsomheten i selskapet. Omsetning i ni-måneders perioden frem til 30. september 2018 var 304 millioner kroner, opp fra 234 millioner kroner i tilsvarende periode i 2017. Omsetningstallene inkluderer 58 millioner kroner fra Protective Rainwear-segmentet (dvs. Lyngsøe Rainwear som ikke var del av gruppen i den samme perioden i 2017). Justert EBITA-margin i ni-måneders perioden frem til 30. september 2018 var 30 prosent. - Det har vært et privilegium å jobbe med selskapets ledelse og ansatte i hele perioden fra vi ble majoritetseier i 2013. Hansen Protection har utvidet produktspekteret betydelig, samt utvidet sin geografiske tilstedeværelse, gjennom en dedikert oppkjøpsstrategi. Vi mener Hansen Protection har en solid plattform for å vokse videre som et børsnotert selskap og ser derfor frem til å invitere inn nye investorer som aksjonærer sammen med oss, sier Thomas Klitbo, styremedlem i Hansen Protection og partner i IK Investment Partners.Noteringen på Oslo Børs ventes å bidra positivt til Hansen Protections markedsprofil, i tillegg til å styrke mulighetene for å tiltrekke og beholde nøkkelansatte. Noteringen ventes videre å utvide selskapets aksjonærbase og å styrke den strategiske og finansielle posisjonen. Noteringen ventes å bestå av et offentlig tilbud til investorer i Norge, et tilbud til internasjonale institusjonelle investorer og et tilbud til kvalifiserte ansatte i Hansen Protection. Noteringen vil bestå av en kombinasjon av nye aksjer som vil utstedes av selskapet og eksisterende aksjer som selges av hovedaksjonæren Protection International, et selskap som eies av fond som er forvaltet av IK Investment Partners. ABG Sundal Collier ASA er koordinator og hoved-tilrettelegger for børsnoteringen, og Carnegie AS med-tilrettelegger. Advokatfirmaet Wiersholm er juridisk rådgiver til Hansen Protection, og advokatfirmaet Schjødt er tilretteleggernes juridiske rådgiver. Corporate Communications bistår selskapet med kommunikasjon og mediehåndtering.