<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

SalMar knaller til

Analytikerne bommer grovt på nedsiden. 

    Publisert 9. nov. 2018 kl. 06.32
    Oppdatert 9. nov. 2018 klokken 08.08
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 406 ord

    SalMar melder om et resultat etter skatt på 936,0 millioner kroner i 3. kvartal 2018, mot 989,8 millioner kroner i samme periode i fjor.Ifølge Reuters var det ventet et resultat på 590 millioner kroner.Resultat per aksje (utvannet) ble 8,17 kroner, mot 8,71 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 5,21 kroner per aksje.Resultatet før skatt ble 1.205,3 millioner kroner, sammenlignet med 1.295,3 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 769 millioner kroner.Driftsresultatet (EBIT) ble 1.194,1 millioner kroner, mot 1.270,9 millioner kroner året før og ventet 752 millioner kroner.Operasjonelt driftsresultat var på 939,1 millioner kroner, opp fra 801,3 millioner kroner året før. Forventningen var også her 752 millioner kroner.EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) utgjorde 1.061,9 millioner kroner, sammenlignet med 903,5 millioner kroner i 3. kvartal i fjor og ventet 872 millioner kroner.Regnskapet er godskrevet med biomassejusteringer på 255 millioner kroner, sammenlignet med 469,5 millioner kroner i samme periode i 2017.Driftsinntektene beløp seg til 2.766,4 millioner kroner, sammenlignet med 2.676,6 millioner kroner i 3. kvartal 2017. Analytikernes forventninger lå her på 2.613 millioner kroner.SalMar hadde i kvartalet en kontantstrøm fra driften på 1.354 millioner kroner, opp fra 970,3 millioner kroner i samme periode i fjor.Dette sier toppsjefen- God drift og sterke biologiske prestasjoner har bidratt til at SalMar leverer et sterkt finansielt resultat. Resultatet er muliggjort av iherdig innsats fra våre ansatte som har bidratt til kostnadsreduksjoner, god prisoppnåelse samt effektivitetsforbedring innen slakteri- og videreforedlingsaktivitetene, sier konsernsjef Olav-Andreas Ervik i en kommentar.Slaktevolumet var 36.100 tonn, mot 34.000 tonn i 3. kvartal 2017.Gjennomsnittlig laksepris (Nasdaq) i perioden var 54,80 kroner kiloen, ned 1,75 kroner fra samme periode året før. Likevel økte SalMars operasjonelle driftsresultat per kilo med 2,31 kroner til 26,03 kroner.Kontraktsdekningen for 4. kvartal 2018 ligger per 9. november på 35 prosent.Spår 4-5 prosent tilbudsvekstBasert på anslag over stående biomasse ved utgangen av 3. kvartal 2018, er det for 2018 og 2019 ventet økning i det globale tilbudet av atlantisk laks på hhv. 4 og 5 prosent.- Kombinert med forventninger om god etterspørsel, indikerer dette et balansert laksemarked med utsikter til fortsatt god inntjening, skriver selskapet.SalMar opprettholder forventet slaktevolum på 143.000 tonn i Norge i 2018, fordelt på 100.000 tonn i segment Midt-Norge og 43.000 tonn i segment Nord-Norge.I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) og Arnarlax er det i 2018 ventet et slaktevolum på hhv. 26.000 og 6.100 tonn. For 2019 forventer SalMar å slakte 145.000 tonn i Norge.Rapporten her. Presentasjonen her.