<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Sveaas øker i Instabank

Christen Sveaas' Kistefos øker eierskapet i Instabank.

    Publisert 23. nov. 2018 kl. 10.36
    Oppdatert 23. nov. 2018 klokken 11.15
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 247 ord

    Da Instabank og Kistefos inngikk en investeringsavtale 11. juli 2018 fikk Kistefos en opsjon til å tegne seg for ytterligere 42 538.418 aksjer til tegningskurs 1,85 kroner innen 1. desember 2018, så fremt Kistefos fikk de nødvendige tillatelsene til å eie dette antall aksjer i banken.Kistefos har ifølge en melding bekreftet at selskapet har fått tillatelse til å eie inntil 25 prosent av aksjekapitalen i Instabank.I lys av endringene i markedsforholdene mellom avtaleinngåelsen og tidspunktet for utøvelse av opsjonen ble tegningskursen imidlertid reforhandlet og partene ble enige om å gjennomføre kapitalforhøyelsen på 42.538 418 aksjer til tegningskurs 1,55 kroner.Investeringsavtalen med reforhandlede vilkår er godkjent av Instabank sitt styre. Kapitalforhøyelsen er besluttet av styret i Instabank etter fullmakt gitt av generalforsamlingen 4. oktober 2017.Kistefos tegner seg i henhold til avtalen for 42 538.418 til aksjekurs 1,55 kroner per aksje. Provenyet utgjør totalt 65 934.547,90. Når aksjene er registrert vil Kistefos ha en eierandel på 22,6 prosent av Instabank.Styret vil vurdere om det skal gjennomføres en etterfølgende reparasjonsemisjon.Sikrer kapital- Vi er svært fornøyd med at Kistefos har tro på Instabank og øker sitt eierskap gjennom også å gjøre bruk av den andre delen av opsjonen. (..), sier Robert Berg, adm. dir. i Instabank.- Dette sikrer kapital til å realisere Instabanks planer fremover og banken har fått en stor eier med kompetanse, interesse og kapasitet til å supportere en spennende utvikling. Det er ingen selvfølge i dagens kapitalmarked å kunne realisere vekstplaner, så derfor er dette særdeles positivt for banken, fortsetter han.