<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tjener 700.000 kroner dagen på å frakte Nordsjøolje

Nå får rederne ekstremt godt betalt for å frakte olje fra Nordsjøen og ut i Europa. Meglerhus mener det er grunn til å være optimist også fremover.

Publisert 19. des. 2018 kl. 12.15
Oppdatert 19. des. 2018 klokken 12.17
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 569 ord

- I motsetning til tidligere i år da vi så at noen områder holdt seg sterke mens andre var svake, er det nå firm over hele linjen.Senioranalytiker Jørn Bakkelund og skipsmegler Erlend Nikolai Jensen i Clarksons Platou kan fortelle om et knallsterkt marked for de mindre råoljetankskipene av typen Aframax.Tankskipene med en lastekapasitet på mellom 80.000 og 120.000 dødvekttonn - ofte omtalt som tankfartens arbeidshester - benyttes på fraktrutene der volumet er mindre, blant annet fra Nordsjøen, i motsetning til rutene fra Midtøsten der det hovedsakelig benyttes de største tankskipene av typen VLCC – Very Large Crude Carriers.- Redere med skip i Middelhavet, Svartehavet, Østersjøen, Nordsjøen og US Gulf/Karibia nyter alle godt av et sterkt marked, sier duoen til Hegnar.no.Fra Nordsjøen til kontinental-Europa oppnår rederne nå rater på over 80.000 dollar pr. dag, mens ratene er nær 70.000 dollar dagen på ruten fra Østersjøen til Storbritannia.Fra Svartehavet til Middelhavet og på tvers av Middelhavet ligger ratene mellom 50 og 60.000 dollar pr. dagTil sammenligning er de gjennomsnittlige dagratene for de rundt tre ganger så store VLCC-ene på vel 40.000 dollar.Lav flåtevekstBakkelund og Jensen forteller at det kraftige markedsoppsvinget begynte for rundt halvannen måned siden da markedet i USA styrket seg kraftig med en daglig inntjening på mellom 40.000 og 50.000 dollar, mens det fortsatt var relativt labert i Europa.- Mange skip ballastet da fra Europa for å nyte godt av et bra marked i USA. På sikt gav dette mindre tonnasje i Europa og etter hvert styrket markedet seg her oppe også, sier de. Den seneste tiden har spesielt volumene fra Svartehavet tatt seg opp.- Dette sammen med økte forsinkelser gjennom Bosporos-stredet har gjort at mye av tonnasjen er bundet opp mens de ligger og venter på å få komme gjennom og inn i Svartehavet for å laste. Det har også vært noe forsinkelser i andre havner, fortsetter de og trekker frem Libya som et eksempel.I Nordsjøen har det ifølge meglerhuset vært mye aktivitet både fra østkysten av England, vestkysten av Norge og Østersjøen. I tillegg til økt etterspørsel faller det effektive tilbudet av skip gjennom vinteren som følge av mer dårlig vær som fører til at seilingstidene øker Lavere flåtevekst har også bidratt positivt til dette tanksegmentet.- Et dårlig tankmarked i årets tre første kvartaler førte til et betydelig antall skip som ble resirkulert og nå er faktisk Aframax-flåten målt i dødvekttonn uendret sammenlignet med begynnelsen av året, sier Bakkelund og Jensen.Optimister- Er oppsvinget av sesongmessig eller mer varig karakter?- Vi tror dagens marked er et resultat at sesongmessig karakter, men det er også fundamentale grunner til å være optimistisk til tankmarkedet fremover, sier de.Duoen viser til at oljeetterspørselen ser ut til å vokse over trend også neste år, noe som vil føre til en ytterligere økning i volumene som fraktes sjøveien.- Mye av økningen i produksjon kommer fra Nord-Amerika og skipes i økende grad til raffinerier øst av Suez, noe som betyr lengre sjøreiser og derav høyere etterspørsel etter tankskip.- Fra nå og fremover venter vi også at markedet strammer seg til som følge av nye regler for svovelinnhold i bunkers som IMO innfører fra 1. januar 2020, fortsetter de.Årsakene er at flere skip vil bli tvunget ut av markedet for å få ettermontert scrubbere, raffineriene må trolig øke gjennomkjøringene for å møte økt etterspørsel etter drivstoff med lavere svovelinnhold og høyere drivstoffkostnader vil senke farten på flåten.- Alle disse faktorene vil være med å bidra til en strammere markedsbalanse fremover.