<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Meglerhus ser ett lyspunkt i Nordsjøen

For at resten av offshoremarkedet skal balanseres, må flere skip forsvinne med høyere tempo, mener RG Hagland Shipbrokers. - Ellers er det lite håp. 

Publisert 9. jan. 2019 kl. 10.21
Oppdatert 9. jan. 2019 klokken 10.35
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 566 ord

I januar i fjor vurderte det Haugesund-baserte skipsmeglerhuset RG Hagland Shipbrokers hvorvidt det var grunn til å være optimist til offshoremarkedet i 2018.De fundamentale forholdene så ifølge skipsmeglerhuset mye bedre ut for både plattform forsyningsskip (PSV) og ankerhåndteringsfartøyene (AHTS) med en oljepris stabilt over 50 dollar fatet, økt riggetterspørsel og et høyt antall periodekontrakter ute på anbud.«Det var som forventet en økning i aktiviteten i 2018, men det viste seg at økningen i etterspørselen ble oppveid av redere som tok skip ut av opplag, eller relokaliserte skip til Nordsjøen», skriver skipsmeglerhuset i en fersk oppdatering.«Til slutt ble det et heller miserabelt år for rederne, både med hensyn til utnyttelse og rater».Svakt spotmarkedFor store PSV-er med dekksareal over 900 kvadratmeter var det riktignok en liten økning i ratenivået fra året før, men utnyttelsesgraden falt.Snittratene endte på rundt 83.500 kroner dagen i fjor fra 80.000 kroner året før. Utnyttelsesgraden falt med 5 prosentpoeng til 72 prosent.For de store AHTS-ene var fjorårets snittrater på rundt 162.500 kroner pr. dag, tilsvarende en nedgang på om lag 12 prosent fra året før. Utnyttelsesgraden på 55 prosent var omtrent den samme.Den eneste positive utviklingen for rederne var ifølge Hagland økningen i ratene for periodekontraktene.En rekke lengre periodekontrakter ble delt ut i Nordsjøen i løpet av året, og på den norske siden var snittratene for de større PSV-ene på rundt 120.000 kroner.Skipsmeglerhuset poengterer at det var vesentlig bedre enn for båtene som opererte i spotmarkedet.Mer subsea-aktivitetI subsea-markedet var det stor aktivitet, men også rederne i dette segmentet fortsatte å slite med lave rater gjennom året, ifølge RG Hagland.«På den positive side ble sesongen forlenget inn i tidlig desember noe som i det minste gjorde utnyttelsesgraden bedre enn ventet», skriver skipsmeglerhuset.Flere subsearederier har i løpet av året blitt tildelt flere kontrakter innen fornybarindustrien.Det ventes at trenden der fornybarsektoren blir et stadig viktigere marked for subsea-rederne vil fortsette, og ifølge skipsmeglerhuset nærmer ratene i sektoren seg nå ratene i subsea-markedet.Stig Remøys Olympic Subsea er blant rederiene som satser knallhardt på fornybart.«Vi er overbevist om at nøkkelen til videre vekst og suksess ligger i å være et ledende rederi innen fornybar energi og subsea», skrev Remøy i årsrapporten for 2017.«På lengre sikt ser vi gradvis forbedring innenfor subsea på grunn av økt oljepris og lavere break-even for oljeselskapene», gjentok han i rapporten for tredje kvartal.  Eneste håpetNår det gjelder utsiktene for 2019, venter RG Hagland at overtilbudet vil fortsette å være en overskyggende bekymring for redere i nesten alle segmentene i offshoremarkedet.«Skrapenivået er fortsatt for lavt, selv om det har blitt observert en liten økning i skip som blir skrapet eller konvertert til andre segment».Meglerhuset noterer seg at flere av skipene som ligger i opplag har ligget der såpass lenge at de har kommet til et punkt hvor de vil bli både vanskelige og dyre å reaktivere.Det kan gi en helt nødvendig økning i skrapeaktiviteten.«Forhåpentligvis vil farten skipene forsvinner med fra markedet øke fremover, ellers er det lite håp for å komme tilbake til et balansert marked», advarer skipsmeglerhuset.Selv om det tegnes et heller blekt bilde av offshoremarkedet også i år, er det likevel et segment som skiller seg positivt ut.«Store, moderne PSV-er virker å være segmentet der tilgjengeligheten av attraktive, moderne skip er begrenset og det er grunn til å tro at etterspørselen vil være ganske god neste år, basert på den ventede aktiviteten i Nordsjøen, men også andre regioner der store fartøy er etterspurt».