<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Kjos selger tegningsretter

Ferske nyheter fra Bjørn Kjos' investeringsselskap sender Norwegian-aksjen solid ned.

Publisert 18. feb. 2019 kl. 07.13
Oppdatert 29. aug. 2019 klokken 21.53
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 380 ord

(Hegnar.no): HBK Holding, kontrollert av Norwegian-sjef Bjørn Kjos og styreleder i Norwegian Halvor Kise og deres respektive familier, har inngått avtaler om salg av tegningsrettigheter de vil motta i Norwegians eventuelle fortrinnsrettsemisjon, som ikke vil bli brukt til å tegne seg i emisjonen, opplyses det i en børsmelding.Ifølge meldingen består kjøperne av norske family offices og internasjonale institusjonelle investorer.Avtalen HBK har inngått omfatter salg av tegningsrettene til en pris på 70 prosent av den teoretiske verdien av tegningsrettene ved tidspunkt for fortrinnsrettsemisjonen. Kjøperne har forpliktet seg til et samlet investeringsbeløp på 500 millioner kroner, inkludert kjøp av tegningsretter og tegning i emisjonen.Antall tegningsretter som skal selges vil ifølge meldingen bli bestemt ut fra tegningskursen og antall nye aksjer som skal utstedes i emisjonen. Den foreslåtte emisjonskursen vil ifølge meldingen trolig bli kjent i løpet av i dag, i forkant av morgendagens generalforsamling i selskapet.Best for KjosFinansavisen skrev lørdag at en lav emisjonskurs er viktig for Bjørn Kjos, dersom salg av tegningsretter skal finansiere hans deltagelse på 300 millioner i emisjonen.HBK eier i dag 11.204.809 aksjer i Norwegian, tilsvarende 24,66 prosent av flyselskapet. Andelen Kjos og Kise må bla opp for å ta sin pro rata-andel er på 739 millioner kroner, men i børsmeldingen om emisjonen kom det frem at Kjos’ investeringsselskap kun vil tegne seg for 300 millioner.Kjos fortalte selv til Finansavisen etter kvartalspresentasjonen på Fornebu at han gjerne ønsker at John Fredriksen, som har garantert for 800 millioner kroner i emisjonen, kjøper tegningsrettene han selv ikke skal benytte.- Jeg vil gjerne at John Fredriksen kjøper de. Vi har flere interessenter, men hos meg står Fredriksen langt frem i køen av kjøpere, så Norwegian-sjefen. Finansavisen har snakket med flere investorer og analytikere, og deres antatte emisjonskurs varierer fra 42 til 85 kroner, hvor 70 kroner er gjennomsnittet.Dersom emisjonskursen blir 70 kroner pr. aksje, vil Norwegian måtte trykke 42,86 millioner nye aksjer for å få inn 3 milliarder kroner, og antall aksjer i Norwegian vil nær dobles. Kjos vil da bli sittende med en eierandel på 17,6 prosent, mens Fredriksen, dersom han er kjøperen, vil bli sittende med 7,1 prosent av flyselskapet.Norwegian-aksjen faller mandag formiddag 5,10 prosent til 92,38 kroner, og har på det laveste i dag blitt omsatt for 88,00 kroner. Aksjen har hittil i år falt hele 46,74 prosent.Les hele meldingen her.