<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tegningskursen i Norwegian blir 33 kroner

Aksjen stuper på Oslo Børs. 

Publisert 18. feb. 2019 kl. 13.33
Oppdatert 18. feb. 2019 klokken 15.17
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 179 ord

Norwegian skriver i en oppdatering mandag at tegningskursen foreslås til 33,00 kroner pr aksje i fortrinnsrettsemisjonen.Det utgjør en rabatt på om lag 39,4 prosent sammenlignet med den teoretiske aksjekursen eksklusive tegningsrettigheter (TERP) på 54,45 kroner basert på selskapets sluttkurs (97,37 kroner) på Oslo Børs fredag.Aksjekapitalen foreslås økt med 90,9 millioner nye aksjer. Hver eksisterende aksjonær vil bli tildelt to tegningsretter for hver eksisterende aksje som er beholdt av aksjonæren 21. februar 2019, skriver selskapet. Emisjonen vil gi et bruttoproveny til selskapet på rundt 3 milliarder kroner, opplyses det. Markedet sender aksjen ned hele 12,96 prosent i kjølvannet av oppdateringen mandag ettermiddag.  HBK Holding, kontrollert av Norwegian-sjef Bjørn Kjos og styreleder i Norwegian Halvor Kise og deres respektive familier, har inngått avtaler om salg av tegningsrettigheter de vil motta i Norwegians evntuelle fortrinnsrettsemisjon, som ikke vil bli brukt til å tegne seg i emisjonen.Avtalen omfatter salg av tegningsrettene til en pris på 70 prosent av den teoretiske verdien av tegningsrettene ved tidspunkt for fortrinnsrettsemisjonen, og kjøperne har forpliktet seg til et samlet investeringsbeløp på 500 millioner kroner, inkludert kjøp av tegningsretter og tegning i emisjonen.