<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tryggere på en bærekraftig opptur

Riggmarkedet er i startfasen av en bærekraftig opptur, ifølge Transocean-sjefen som opplever at kundene nå er trygge nok til å gå videre med flere prosjekter.

Publisert 30. apr. 2019 kl. 09.12
Oppdatert 30. apr. 2019 klokken 09.21
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 491 ord

Konsernsjef Jeremy Thigpen i Transocean, verdens største riggselskap, uttalte i februar at økt effektivitet og lavere prosjektkostnader gjorde offshoreprosjekter stadig mer attraktivt.- Faktum er at samtaler med kunder nå tyder på at antallet endelige investeringsbeslutninger i 2019 kan øke betydelig sammenlignet med i fjor, sa han.På daværende tidspunkt lå prisen for Brent-olje på rundt 65 dollar fatet. Siden har prisen steget videre og etter at den har ligget nord for 70 dollar i nesten hele april, er Transocean-sjefen enda sikrere på at antallet offshoreinvesteringer vil øke.- (…) basert på våre seneste kundesamtaler, virker det som stabiliseringen av oljeprisen, og den fortsette bedringen i økonomien til offshoreprosjekter, til sammen har gitt kundene våre den nødvendige tryggheten til å gå videre med flere offshoreprosjekter, sier han i forbindelse med publiseringen av tallene for første kvartal. Taper merRiggselskapet hadde justerte inntekter på 799 millioner dollar i kvartalet. Det tilsvarer en økning på 29 millioner dollar fra kvartalet før.- Operasjonelt leverte vi et sterkt kvartal, med justerte inntekter på nær 800 millioner dollar, drevet av en innteksteffektivitet for flåten på 98 prosent, kommenterer Thigpen.En sterk bidragsyter til inntektsøkningen var de tre arbeidende riggene fra oppkjøpet av Ocean Rig som hadde sitt første fulle kvartal i drift, samt høyere inntjeningseffektivitet for ultradypvannsrigg-flåten.I motsatt retning trakk rigger som ble pensjonert fra flåten. Det skal også at to «harsh environment»-rigger som ble offer for uventet «vær-relatert» nedetid på oppdrag i Canada, ga et estimert inntektstap på rundt 21 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor.Det justerte driftsresultatet før av og nedskrivninger (EBITDA) beløp seg til minus 260 millioner dollar i kvartalet, mot minus 254 millioner dollar i det foregående kvartalet, mens det justerte resultatet etter skatt svekket seg med 10 millioner dollar til minus 181 millioner dollar. Omregnet til norske kroner, tilsvarer det et tap på nær 1,6 milliarder.Bærekraftig oppsvingSelv om pengene fortsetter å renne ut, sikrer selskapet stadig nye kontrakter.  - I tillegg la vi igjennom kvartalet til 370 millioner dollar til vår industriledende ordrereserve på 12,1 milliarder dollar, derav mesteparten kan tilskrives de to nye kontraktene med Petrobras for våre nylig anskaffede ultradypvannsboreskip, «Corcovado» og «Mykonos», sier Thigpen. Ifølge den nylig publiserte flåteoppdateringen, kom det frem at selskapet, i tillegg til Petrobras-kontraktene, er tildelt en seksbrønns-kontrakt for den halvt nedsenkbare riggen «Deepwater Nautilus» med Shell utenfor Malaysia, samt en tobrønns-kontrakt i Mexicogulfen med Murphy Oil.Oppstart for begge kontraktene skal være i starten av mai, og Bassøe Offshore estimerer dagratene til henholdsvis 140.000 og 160.000 dollar.Videre har ExxonMobil utøvd en seksmåneders opsjon for «Development Driller III» utenfor Equatorial Guinea, noe som betyr at riggen har arbeid til mars 2021.På norsk sokkel har Lundin valgt å utøve nok en opsjon for «Leiv Eiriksson» for boring av ytterligere en brønn i Norskehavet.- Med den seneste oppgraderingen av flåten vår, en industriledende ordrereserve og solide likviditetsposisjon, er Transocean godt posisjonert for å kapitalisere på det vi tror er den tidlige fasen av et bærekraftig oppsving for offshore-riggmarkedet, fastslår Transoceans konsernsjef.