<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Her er Lerøy-tallene

Lerøy Seafood satt igjen med langt mindre enn ventet på bunnlinjen, men inntektene innfridde.

    Publisert 14. mai 2019 kl. 06.30
    Oppdatert 14. mai 2019 klokken 06.44
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 282 ord

    Lerøy Seafood melder om et resultat etter skatt på 467,27 millioner kroner i 1. kvartal 2019, mot 1.551,36 millioner kroner i samme periode året før.Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på 678 millioner kroner.Resultat per aksje ble 0,77 kroner, mot 2,43 kroner ved samme korsvei i 2018. Her var det ventet et resultat på 1,14 kroner per aksje.Resultatet før skatt ble 579,02 millioner kroner, sammenlignet med 1.977,07 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 903 millioner kroner.Driftsresultat før verdijusteringer ble 690,94 millioner kroner, mot 960,10 millioner kroner året før. Forventningen var 855 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 4.746,44 millioner kroner, sammenlignet med 5.000,43 millioner kroner i 1. kvartal 2018. Analytikernes forventninger lå her på 4.477 millioner kroner.UttakskostnadenIfølge meldingen opplever Lerøy at den underliggende etterspørselen etter sjømat er god, og forventer tilfredsstillende markedsforhold også inneværende år.De påpeker imidlertid at som beskrevet i rapporten for 4. kvartal år 2018 ville lavere tilvekst enn forventet, i siste kvartal 2018, påvirke slaktevolumet negativt i første kvartal 2019. I 1. kvartal 2019 var slaktevolumet av rødfisk 14 prosent lavere enn i samme periode i fjor.Dette påvirker uttakskostnaden, som styret og ledelsen ikke er tilfreds med for 1. kvartal.«Konsernet sine investeringer og kontinuerlige forbedringsarbeid skal over tid resultere i redusert kostnadsnivå. I dette bildet er det positivt at den første smolten fra Lerøy Sjøtroll sitt nye smoltanlegg ble satt i sjø i april 2019. Produksjonen i det nye smoltanlegget, og til nå i sjø, har vært god. I årene som kommer vil Lerøy Sjøtroll ha tilgang på større smolt av bedre kvalitet og det er konsernets forventning at dette fremover vil påvirke produksjonsvolumet og kostnadsbildet i selskapet», heter det i meldingen.Her er rapporten og presentasjonen.