<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Kjendistungt rederi vil utstyre bilskip med «scrubbere»

Et av de mange shippingprosjektene skipsreder og investor Arne Blystad har investert i, er et selskap som eier to bilskip. Disse skal nå utstyres med «scrubbere» dersom långiverne tillater det. 

Publisert 8. mai 2019 kl. 10.43
Oppdatert 8. mai 2019 klokken 10.44
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 341 ord

Gram Car AS, som i tillegg til Blystad, har en rekke andre av norske shippinginvestorer på eiersiden, tok senhøstes 2017 over de to 2010-bygde bilskipene «MV Arabian Sea» og «MV Mediterranean Sea». Begge har kapasitet til å frakte 5.000 biler.I forkant av at de nye miljøkravene fra IMO trer i kraft 1. januar 2020, har Blystad-systemet valgt å installere rensesystemer for eksosgass, såkalte scrubbere, om bord på en rekke skipstyper. Rett før jul hentet hentet blant annet Songa Container 1,1 milliard i obligasjonsmarkedet for å finansiere scrubbere til hele flåten.Det blir også løsningen for bilskipene «MV Arabian Sea» og «MV Mediterranean Sea».Venter konkurransefortrinn«Etter dyptgående diskusjoner har selskapet besluttet å utstyre begge skipene med eksosgassrensesystemer (…), for å sikre full etterlevelse av IMO 2020-miljøreguleringene som trer i kraft 1. januar 2020», heter det.Den samlede kostnaden for å installere scrubbere på bilskipene anslås til vel 5,3 millioner dollar, eller om lag 46,3 millioner kroner.Beslutningen begrunnes med at skipene, med scrubbere installert, kan fortsette å gå på høysvovelholdig bunkers (HFO). Det vil være lønnsomt gitt at prisdifferansen mellom lavsvovelholdig marin gassolje (MGO) eller lavsvovelholdig olje (LSFO), og HFO øker.I tillegg mener selskapet at scrubber-utstyrte fartøy kan få en konkurransemessig fordel da befrakter oppnår mer fleksibilitet. Vil utvide obligasjonslånI forbindelse med scrubberinstalleringen ønsker selskapet å gjøre en rekke endringer i låneavtalen for selskapets obligasjonslån.Blant annet foreslås det å forlenge løpetiden med halvannet år til 28. mai 2020, og at det utestående beløpet kan økes med ytterligere 2,5 millioner dollar til totalt 23,5 millioner dollar.Som kompensasjon for å godta endringene, tilbys obligasjonseierne en engangssum tilsvarende 0,5 prosent av det maksimale beløpet på 23,5 millioner dollar. Det tilsvarer 117.500 dollar.Oslo-baserte Gram Car Carriers står for den kommersielle driften av skipene.Blystad, og Magnus Roth, eier 20 prosent hver av Gram Car AS. Samme eierandel har Premium Maritime Fund II AS, der Johan Oddvar Odfjell, Klaveness Marine og Wilhelmsen-familiens Skips AS Tudor er blant de største eierne. Jan Frederik Dyvi er også en betydelig aksjonær med 8,5 prosent av aksjene gjennom Dyvi Invest.