<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Skipsoppgradering ga rask uttelling for Sveaas-rederi

Viking Supply Ships spisser satsingen på værharde strøk. Det ser ut til å betale seg.

    Publisert 9. mai 2019 kl. 14.20
    Oppdatert 9. mai 2019 klokken 14.21
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 461 ord

    - De siste månedene har vi sett økt aktivitet innen markedet for isklassede fartøy, og vi vil fortsette å jobbe målrettet for å øke ordreserven til gruppen, sier offshorerederiets konsernsjef Trond Myklebust i rapporten for første kvartal.Som en del av strategien om å fokusere på «harsh environment»-markedet og å utnytte offshorerederiets omfattende isbryterkompetanse, ble det tidligere i år besluttet å oppgradere ankerhåndteringskipet (AHTS) «Loke Viking» til isklasse 1A-Super. Da hadde det 2011-bygde skipet ligget i opplag siden høsten 2017.Tanken var at det ville øke sannsynligheten for langsiktige kontrakter. Ikke lenge etter returen til spotmarkedet i Nordsjøen i slutten av mars, var en lengre kontrakt for «Loke Viking» i boks.Det Christen Sveaas-kontrollerte rederiet har ifølge rapporten for første kvartal, sikret seg en kontrakt med GNS i Petsjorahavet i Russland på mellom 2,5 og 4 måneder. Oppstart er i midten av mai.«Brage Viking» og «Njord Viking» ble også tildelt lengre kontrakter etter utgangen av første kvartal. Duoen er hyret inn av Shell for å støtte Diamond Offshores halvt nedsenkbare borerigg «Ocean Endeavor». Varigheten er oppgitt til 45 dager, pluss opsjoner. Oppstart var 18. april.vRatedoblingEtter å ha solgt sine tre isbrytere, samt alle forsyningsskipene, sitter rederiet igjen med fire isklassede AHTS-er. Mens tre nå har sikret lengre jobber, jakter «Magne Viking» fortsatt jobber i spotmarkedet.  I fjor høst ble det besluttet å selge «Odin Viking», som er hyret inn på en «bare boat»-avtale. Salget av skipet, som eies av Sveeas’ Kistefos og har ligget i opplag i tre år, lar fortsatt vente på seg.Rederiet, som også drifter fem isbrytere for svenske myndigheter, oppnådde inntekter fra videreført virksomhet på 78 millioner svenske kroner i første kvartal. Sammenlignet med samme periode i fjor, tilsvarte det en nedgang på 6 millioner svenske kroner.Inkludert ikke-videreført virksomhet ble underskuddet redusert fra 85 millioner svenske kroner i første kvartal 2018, til 17 millioner svenske kroner i årets første tre måneder.Utnyttelsesgraden til de tre AHTS-ene som opererte i spotmarkedet i første kvartal var på beskjedne 35 prosent, ned fra 36 prosent. Snittratene nær doblet seg fra 22.100 dollar til 41.800 dollar pr. dag.Fortsatt utfordrendeMyklebust venter at offshoremarkedet vil forbli utfordrende gjennom 2019, men at de økte investeringene innen offshore olje og gass, vil føre til høyere aktivitet.-(…), men på grunn av den nåværende overkapasiteten og budsjettsyklusene, vil den ventede innhentingen ta tid, sier han.Sveaas’ offshoresjef påpeker imidlertid at rederiet er velposisjonert når oppturen etter hvert kommer. Den «unike posisjonen» skyldes salget av de tre isbryterne til Canadas kystvakt i fjor sommer. Salget ga en gevinst på rundt 2,3 milliarder norske kroner for skipene som for 18 år siden kostet totalt 780 millioner kroner å bygge. I løpet av kvartalet betalte selskapet tilbake all bankgjeld, i tillegg til et utbytte på nær 1,1 milliarder svenske kroner til aksjonærene.Les også: Jakter 675 mill. til nytt offshoreeventyr