<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Stygg smell for Vålerenga

2018 var både sportslig og økonomisk sett et krevende og skuffende år for Vålerenga. Rik onkel blar opp.

    Publisert 14. mai 2019 kl. 15.08
    Oppdatert 14. mai 2019 klokken 15.18
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 353 ord

    «2018 har vært et krevende år for Vålerenga fotball elite», heter det i klubbens årsberetning 2018.I beretningen heter det videre at fjoråret sportslig sett var en noe skuffende sesong, der klubben aldri fikk lange nok sekvenser med god poengfangst til å riktig melde seg på oppover på tabellen.«Laget var imidlertid heller aldri involvert i striden nær nedrykksplassene», heter det.Resultat etter skatt endte på 106.355 kroner, mot null i 2017.Sum driftskostnader beløp seg til 62,62 millioner kroner, mot 70,45 millioner kroner, mens driftsresultatet i fjor endte på minus 2,82 millioner kroner, ned fra hele 22,87 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 59,80 millioner kroner, mot 93,32 millioner kroner i 2017, et fall på 36 prosent.Kortsiktig gjeld er redusert fra 18,46 millioner kroner, til 11,29 millioner kroner.Sum lønnskostnader beløp seg til 46,95 millioner kroner, mot 50,57 millioner kroner i 2017. Antall årsverk sysselsatt er 45,2.Spyttet inn 24 mill.«Økonomisk sett viste 2018 seg å bli tøft. Det konsoliderte budsjettet for 2018 ble vedtatt med en forutsetning om tilskudd på 16 millioner kroner fra eier. Budsjettforutsetningene både på markedssiden og publikumssiden viste seg å være for optimistiske, og dette ble ikke i særlig grad kompensert gjennom spillersalg», heter det i årsberetningen.Det ble tidlig i året satt i gang kostnadsreduserende tiltak.«Disse har i rimelig grad virket, imidlertid har effekten til en viss grad blitt nullet ut av investeringer i spillere som Israelsson, Abu og Carvalho», står det skrevet.Ved årets utløp har hovedeier bidratt med 24 millioner kroner til selskapets drift, hvorav 20 millioner kroner i kontant tilskudd, og fire millioner kroner gjennom konvertering av gjeld fra 2017.«Samlet årsresultat er dermed dårligere enn budsjettert», heter det i årsberetningen.Investor Tor Olav Trøim eier samtlige av aksjene i Vålerenga Fotball AS, som har ved samarbeidsavtalen forpliktet seg til å dekke underskudd i Vålerenga Fotball Elite.- Ikke friskmeldtVålerenga Fotball Elite var ved rapporteringen ved årsskiftet til 2018 i gul sone i forbundets finansielle oppfølgingssystem. Det samme gjaldt per 30. juni 2018.«Styret understreker imidlertid at økonomien ikke er friskmeldt. Det er svært krevende å etablere en driftsmodell som samlet sett gir en god balanse mellom inntekter og utgifter», heter det i årsberetningen.