<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Analytiker spår kursoppgang - anbefaler kjøp

    Publisert 12. juni 2019 kl. 12.32
    Oppdatert 12. juni 2019 klokken 12.32
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 205 ord

    Investtech anbefaler kjøp av aksjer i Atea, Scatec Solar og Data Respons.- Atea ligger i en stigende trend på både kort, mellomlang og lang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har lite motstand som begrenser oppsiden, mens det ligger støtte rundt 120 kroner. Aksjen er tilnærmet nøytral på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Scatec Solar ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Det ligger motstand ved 93 kroner, og et brudd opp gjennom dette nivået vil utløse et kjøpssignal. På nedsiden er det støtte ved cirka 76 kroner. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver analytikeren.- Data Respons har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Videre oppgang indikeres, men med en svakere stigningstakt. Aksjen har motstand ved 31,50 kroner, og et brudd opp gjennom dette nivået vil utløse et kjøpssignal. Det ligger støtte ved cirka 26,20 kroner. Aksjen er svakt negativ på innsidehandler etter at flere innsidere solgte aksjer etter innløsing av opsjoner 15. april. Vurdering: Svak kjøpskandidat, avslutter Investtech.