<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Oljemygg gir gass - kjøper lisens av storfisk

Norske Pandion kjøper seg inn i Haltenbanken i Norskehavet.

Publisert 17. juli 2019
Oppdatert 27. aug. 2019
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 168 ord

Pandion Energy AS (Pandion Energy) har nylig inngått avtale med ConocoPhillips Skandinavia AS (ConocoPhillips) om kjøp av en 20 prosent andel i utvinningstillatelse PL 891, som inneholder prospektet Slagugle, heter det i en melding. onsdag.Lisensen ligger på Haltenbanken i Norskehavet i blokkene 6608/10, 11 og 12. Operatøren planlegger å igangsette forberedelser for å bore Slagugle prospektet i 2020, alternativt 2021, gitt godkjennelse av Olje- og energidepartementet.CEO i Pandion Energy, Jan Christian Ellefsen, sier følgende i meldingen:«Med denne transaksjonen har vi sikret oss fire nye letebrønner i porteføljen på under ett år, noe som understreker viktigheten leting i selskapets vekststrategi. Vi har nok en gang lykkes med å identifisere og sikre oss en attraktiv letemulighet nær eksisterende infrastruktur i Norskehavet. Med de planlagte brønnene i PL 842 (Godalen) og PL 263 D & E (Appolonia) har vi nå tre letebrønner i dette petroleumsrike området på Norsk sokkel.»PL 891 ble tildelt i TFO 2016. ConocoPhillips er operatør i lisensen (100% før transaksjonen). Transaksjonen er betinget myndighetsgodkjennelse, heter det i meldingen.