<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Ektepar kan cashe inn milliardbeløp hvis de selger

Ekteparet Hans Jacob og Randi Sundby er blitt milliardærer på private barne­hagetjenester.

    Publisert 12. aug. 2019 kl. 10.52
    Oppdatert 27. aug. 2019 klokken 17.30
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 465 ord

    (Finansavisen:) Tidligere i sommer skrev ­Finansavisen om Læringsverkstedet, Norges største private barnehagekjede, som håvet inn 108,4 millioner kroner før skatt i fjor. Selskapet, som eies av ekteparet Hans Jacob Sundby (54) og Randi Lauvland Sundby (51), har 230 barnehager i Norge samt 75 barnehager og skoler i Sverige.«Pengene blir ikke forvaltet som min private lommebok, men står til selskapets disposisjon», sa adm. direktør Hans Jacob Sundby til avisen i saken «Norges beste velferdsprofitører».Men dersom paret skulle selge barnehagekonsernet, kan det cashe inn et milliardbeløp.1,6 milliarder kronerBeregninger gjennomført av en transaksjonsrådgiver Finansavisen har snakket med, viser at Læringsverkstedets selskapsverdi ligger på mellom 5,3 og 6 milliarder kroner.Transaksjonsrådgiverens arbeidsgiver har restriksjoner på de ansattes adgang til å uttale seg offentlig om verdsettelser. Han vil derfor holdes anonym.Dersom en trekker fra selskapets rentebærende gjeld, som beløper seg til 4,4 milliarder kroner, er markedsverdien av egenkapitalen på mellom 900 millioner kroner og 1,6 milliarder kroner.Adm. direktør Hans Jacob Sundby i Læringsverkstedet var ikke tilgjengelig for en kommentar da Finansavisen tok kontakt.– Ingen skjulte reserverPrivate barnehager er i noen tilfeller solgt til høye priser målt mot lønnsomhet.– Dette skyldes ofte at det har ligget skjulte «reserver» i barnehageselskapenes eiendom, hvilket innebærer at eiendommene har hatt en høyere markedspris enn hva som er kommet frem av regnskapene, forklarer transaksjonsrådgiveren til Finansavisen.– Likevel har jeg valgt å se bort fra slike eiendomsreserver i min verdivurdering av Læringsverkstedet. Dette er fordi de aller fleste barnehagene i konsernet nylig er kjøpt opp, hvilket gjør at kostpris og markedspris er relativt like, legger han til.Transaksjonsrådgiveren tar også utgangspunkt i at de fleste barnehagene er kjøpt til «fair value», ettersom det er flere store barnehage­kjeder som «kriger» om å kjøpe de mindre aktørene.– Det faktum at mange barne­hagetomter kun er regulert til barne­hageformål taler også til fordel for at Læringsverkstedet bør prises ved bruk av multiplikatorer, påpeker transaksjonsrådgiveren.Verdsettes på lønnsomhetLæringsverkstedet omsatte barnehagetjenester for 3,5 milliarder kroner og hadde et driftsresultat på 254,8 millioner kroner i fjor. Samtidig hadde det 22 millioner kroner i avskrivninger på immaterielle eiendeler, hvilket betyr at resultatet før amortiseringer, men etter avskrivninger, beløp seg til 276 millioner kroner.– Selskapet fikk dermed en driftsmargin på 7,2 prosent, og 9,4 prosent året før, hvilket tyder på at det kan snitte en driftsmargin på rundt 10 prosent, sier transaksjonsrådgiveren til avisen.Dermed tar beregningen utgangspunkt i at selskapet har et potensial til å tjene 480 millioner kroner før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (ebitda) og 300 millioner kroner før rente- og skattekostnader (ebit).Ved å gange ebitda med 11 og ebit med 20 kommer eksperten frem til intervallet 900 millioner kroner til 1,6 milliarder kroner.– Beregningen forutsetter at den fremtidige veksten er lav, at den nye barnehagereformen ikke rammer lønnsomheten til barnehagekjedene i vesentlig grad, samt at staten ikke kommer med nye utbytterestriksjoner, påpeker transaksjonsrådgiveren til Finansavisen.