<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Kan gi verdiras for shippingbransjen

    Publisert 25. aug. 2019 kl. 10.15
    Oppdatert 27. aug. 2019 klokken 17.14
    Lesetid: 3 minutter
    Artikkellengde er 718 ord

    (Finansavisen): Det er stor nedside for rederiene ved Parisavtalen. Verdijustert egenkapital i tankfarten kan i et worst case-scenario falle med 60 prosent, ifølge DNB Markets.Meglerhuset har sett på konsekvensene for rederinæringen av Parisavtalen om klimaet. Avhengig av hvordan ordrebøkene på verftene utvikler seg må tankrederiene være forberedt på å sende 15 år gamle skip til opphugging i 2025, varsles det.Nicolay Dyvik og hans kolleger Jørgen Lian og Mats Bye har gjennomgått ulike utviklingsscenarier og konkluderer med at skipsverdiene kan falle opptil 25 prosent.Rederienes verdijusterte egenkapital kan i snitt falle inntil 30 prosent, men det er store variasjoner mellom de forskjellige segmentene.Ordreboken avgjørVerst kan det gå ut over tankfarten, der rederiene vil kunne oppleve at inntil 60 prosent av deres NAV - net asset value - forsvinner i kjølvannet av at tiltakene i Parisavtalen gjennomføres og får effekt på shipping.– BP har regnet seg frem til at oljeetterspørselen vil falle med fire millioner fat pr. dag innen 2025 hvis verden kutter ut engangsplast. EU skal nå forby store deler av engangsplasten fra 2021, sier Dyvik.For tørrlast er nedsiderisikoen ifølge DNB Markets 25 prosent, mens LNG-rederiene er heldigere stilt med en potensiell nedside på cirka ti prosent av nettoverdiene.Men av analysen fremgår det at rederiene til en viss grad styrer sin egen skjebne.Det avgjørende er hvor aggressive de er med bestilling av nybygg og selvsagt hvor raskt verden omstiller seg vekk fra fossil energi.En voksende ordrebok vil gi overkapasitet sammenlignet med behovene Parisavtalen legger til grunn for å oppnå målet om å begrense utslippene av drivhusgasser.En årlig ordreinngang på fire prosent av den eksisterende flåten - mot et gjennomsnitt på 5,6 prosent de siste ti årene - vil bety at VLCC-ere og andre råoljetankskip må sendes til opphugging etter bare 15 år i drift.Det er nødvendig hvis utnyttelsesgraden skal holde seg på samme nivå som i fjor, ifølge DNB Markets. I dag er gjennomsnittlig levetid på slike fartøyer rundt 20 år.Roper kjøpTil tross for de dystre utsiktene opererer meglerhuset fortsatt med kjøpsanbefalinger på LNG, tørrlast og tank, men har negativ anbefaling på bilfrakt, LPG og containershipping.Selv om tankmarkedet kan bli hardest rammet gitt at verden skal etterleve Parisavtalen er tank samtidig det segmentet DNB Markets er mest positive til med kortere tidshorisont.Og Frontline er meglerhusets aksjefavoritt i råoljetankfarten, med et kursmål på 87 kroner. Onsdag formiddag ble aksjen omsatt til 70,55 kroner på Oslo Børs. Det gir en oppside på 23,3 prosent.– Dagens VLCC-rater på rundt 45.000 dollar pr. dag er fire ganger så høye som på samme tidspunkt i fjor.– Og vi er såvidt i gang med høysesongen, så høsten og vinteren kan bli utrolig spennende, sier Dyvik som forklaring på anbefalingene, parallelt med at man advarer mot en ventet nedtur verdimessig.Likeledes får Arne Fredlys tanksatsing Hunter Group en klar kjøpsanbefaling med et kursmål på 5,80 kroner. Målt mot kursen onsdag formiddag, 3,47 kroner, er oppsiden her 67 prosent.«Utrolig spennende»Også i det USA-noterte tankrederiet DHT Holdings anbefaler DNB Markets-analytikerne kjøp. Det samme gjelder kjemikalietankrederiene Stolt-Nielsen og Odfjell, gassrederiene Flex, Höegh og Golar og tørrlastrederiet Golden Ocean Group.– Våre kursmål oppgis ett år frem i tid og vil selvsagt bli gjenstand før løpende revurdering etterhvert som vi ser hva som skjer i kjølvannet av Parisavtalen, sier DNB Markets-analytikeren.Meglerhuset har en ambisjon om å integrere kvalitativ ESG (environmental, social and governance) i alle aksjeanalyser fra fjerde kvartal.Selv om DNB Markets aksjeanbefalinger har 12 måneders horisont er formålet med ESG i aksjeanalyse å se ut over denne perioden og vurdere ulike risikoforhold også i en lengre tidshorisont.Dyvik viser til at alle landene ifølge Parisavtalen, som ble undertegnet i 2015, har forpliktet seg til å oppdatere sine ambisjoner for å etterleve den hvert femte år.– Dermed kan 2020 bli utrolig spennende. Kina står for 24 prosent av verdens energiforbruk og 45 prosent av veksten av all energi siden 2010 - 40 prosent av olje, 97 prosent av kull og 25 prosent av gass.– Ved signering av Parisavtalen forpliktet Kina seg til å ta ned utslippene fra 2030, men skal man tro de seneste oppdateringer kan det virke som om Kina ser for seg å redusere utslippene allerede fra 2025 ved å oppgradere Paris-målene, sier han.– Hva Kina kommuniserer i 2020 vil få stor innvirkning på den fremtidige etterspørselen etter fossile drivstoff og volumene som skal fraktes av olje, kull og LNG, sier Dyvik.