<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Kun smuler igjen etter konkursen i Wow Air

På obligasjonseierne blir det ikke engang smuler. Omstendighetene rundt utstedelsen av det omdiskuterte obligasjonslånet blir nå undersøkt.

Publisert 20. aug. 2019 kl. 21.10
Oppdatert 27. aug. 2019 klokken 17.20
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 563 ord

Det første møtet blant kreditorene etter konkursen i det islandske lavprisflyselskapet Wow Air ble avholdt rett før helgen.Der ble det gitt en oppdatering på hvordan det går med hovedaktivitetene i konkursbehandlingen, deriblant tilbakelevering av fly og eiendom, avslutning av leieavtaler samt salg av eiendeler.Det fremgår av et brev fra Nordic Trustee til investorene, som totalt investerte rundt 580 millioner kroner i et obligasjonslån i fjor høst.Nada til usikrede kreditorerBasert på informasjonen gitt under møtet estimeres det at verdiene i boet sannsynligvis er på rundt 2 milliarder islandske kroner, noe som tilsvarer vel 144 millioner norske kroner, når alle eiendeler er realisert.Det utgjør imidlertid kun en brøkdel av det samlede kravet meldt inn til konkursboet.De prioriterte kravene, blant annet ubetalte lønninger, beløper seg til 5,8 milliarder islandske kroner, mens de usikrede kravene, inkludert fra obligasjonseierne, er på hele 138 milliarder islandske kroner. Det tilsvarer nær 10 milliarder norske kroner.- I lys av den store mengden prioriterte krav, venter ikke bostyrer at de usikrede kreditorene (inkludert obligasjonseierne) vil motta noen utbetalinger fra konkursboet, skriver Nordic Trustee i brevet til obligasjonseierne.Under kreditormøtet ble det opplyst det at det er igangsatt undersøkelser når det gjelder visste transaksjoner gjennomført av flyselskapet, inkludert omstendighetene rundt utstedelsen av obligasjonslånet. Rykter om trøbbelDet var i september i fjor at WOW Air hentet inn 60 millioner euro, eller omtrent 580 millioner kroner, gjennom utstedelsen av et treårig obligasjonslån tilrettelagt av Pareto Securities. Lånet skulle fungere som brofinansiering frem til en planlagt børsnotering 12 til 18 måneder lenger frem i tid.Målet var å bli Islands ledende flyselskap i løpet av 2019, og med det passere hovedkonkurrenten Icelandair. Ambisjonene var det altså ingenting å si på. Allerede da luktet det imidlertid surt av det offensive flyselskapet. Både før og etter låneutstedelsen ble det spekulert, både i islandske medier og i flere nettfora, hvorvidt fremtiden egentlig så så lys ut for WOW Air.Ifølge ryktene hadde det blant annet hopet seg opp store, utestående beløp i ubetalte landingsavgifter på Keflavik-flyplassen i Reykjavik.Derfor ble det spekulert i om et potensielt salg av selskapet var på trappene, noe som viste seg å stemme. Kort tid etter kom Icelandair på banen som en mulig kjøper. Salget gikk imidlertid i vasken fordi det sto dårligere til hos Wow Air enn det Icelandair hadde trodd. Plutselig forverringI et brev videreformidlet fra Nordic Trustee i november i fjor, ga Wow Air en plutselig forverring av markedsforholdene skylden for likviditetsproblemene som oppsto kun 2 måneder etter at investorene ble lokket med store ord og luftige ambisjoner.«På tidspunktet for utstedelsen var utsteder, det ledelse og eiere, sikre på at den innhentede likviditeten ville være tilstrekkelig til selskapet var i break-even og kontantstrømmen ble positiv», het det i brevet.Slik gikk det altså ikke.«Siden utstedelsen har forholdene i det lokale og globale flymarkedet forverret seg, noe som også har påvirket utsteders likviditetsposisjon som har forverret seg betydelig de siste ukene», skrev selskapet og viste til utfordrende operasjonelle forhold for flyselskaper generelt med høye oljepris, vedvarende lave yield-nivåer og heftig konkurranse.Kun 7 måneder etter at investorene, deriblant flere norske, lånte et betydelig beløp til det islandske flyselskapet var konkursen et faktum.- Det er uheldig med transaksjoner som WOW. Vi er helt avhengig av å ha et bra omdømme i markedet, og vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre emisjonsprosessen, uttalte Inge Edvardsen, sjef for obligasjonsmegling i Pareto Securities, til Hegnar.no i april.Det neste kreditormøtet er planlagt til 10. oktober.