<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Rustads styrehonorar tidobles etter oppkjøp

Styreleder Riulf Rustad i oljeselskapet Noreco får rundt 20 mill. i suksesshonorar etter vellykket oppkjøp på dansk sokkel. I tillegg tidobles styrehonoraret.

Publisert 7. aug. 2019 kl. 15.40
Oppdatert 27. aug. 2019 klokken 17.34
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 419 ord

31. juli ble det norske oljeselskapet Norwegian Energy Companys ( Noreco) milliardoppkjøp på danske sokkel fullført.For selskapets styremedlemmer og spesielt styreleder Riulf Rustad betyr det en kraftig økning i kompensasjonen.Rustads årlige godtgjørelse øker fra 450.000 kroner til 500.000 dollar med effekt fra kalenderåret 2018.Det ble vedtatt på en ekstraordinær generealforsamling avholdt onsdag.500.000 dollar tilsvarer nær 4,5 millioner kroner, noe som betyr at styrehonoraret til Rustad tidobles.De øvrige styremedlemmene får også bedre betalt. 300.000 kroner øker til 60.000 dollar, eller om lag 535.000 kroner.MillionbonusI tillegg til økt årlig honorar får styreleder Rustad en diskresjonær bonus for kalenderåret 2018 på 200.000 dollar, eller snaut 1,8 millioner kroner "på bakgrunn av hans prestasjoner for selskapet", fremgår det av referatet fra generalforsamlingen.Rustads selskap Ousdal, som inntil nå har hatt en konsulentavtale med Noreco, får videre et suksesshonorar på 2,1 millioner dollar, tilsvarende 18,8 millioner kroner, for "utvikling av selskapets strategi og finansiell rådgivning i 2018". Konsulentavtalen skal forøvrig termineres. Et annet styremedlem, Lars Purlund, mottar et suksesshonorar på 1,5 millioner dollar, gjennom selskapet S&U Trading ApS. Det tilsvarer 13,4 millioner kroner,Millionutbetalingene kommer imidlertid ikke gratis, og Noreco-styrelederen må påregne å bruke mye tid på utvikling av selskapet også fremover."Rustad skal ha selskapet som sitt hovedfokusområde, men kan i rimelig grad gjøre andre investeringer. I løpet av sitt engasjement skal Riulf Rustad ikke være engasjert (gjennom levering av tjenester, vesentlige investeringer eller annen vesentlig interesse) i noe annet selskap eller virksomhet som er i direkte konkurranse med selskapet eller selskapets aktiviteter", heter det i referatet.Nye styremedlemmerDet er også valgt inn tre nye medlemmer til Noreco-styret; De erfarne oljetoppene Chris Bruijnzeels, Colette Cohen og Yves-Louis Darricarrere.Styret består nå av følgende personer:

  • Riulf Karsten Rustad (leder)
  • Lars Purlund
  • Marianne Lie
  • Tone Kristin Omsted
  • Chris Bruijnzeels
  • Colette Cohen
  • Yves-Louis Darricarrere
Les hvordan det gikk med Riulf Rustad i fjor: øftet bunnlinjen med 180 prosent en avtale om å kjøpe Shells oppstrømsvirksomhet i Danmark.Gjennom oppkjøpet til 1,9 milliarder dollar, tilsvarende 17 milliarder kroner med onsdagens vekslingskurs, blir Noreco den nest største olje- og gassprodusenten i Danmark. godkjent av danske myndigheter.Les også: Finansdirektøren i Noreco slutter etter få måneder i jobben

LNest størst i DanmarkDet var i oktober i fjor at Norecos heleide datterselskap Altinex AS inngikk I april ble transaksjonen Transaksjonen er strukturert slik at et Noreco-datterselskap kjøper aksjene i Shell Olie- Og Gasudvinding Danmark, som blant annet eier 36,8 prosent av Danish Underground Consortium (DUC), et joint venture mellom Total (31,2 prosent), Shell (36,8 prosent), Chevron (12,0 prosent) og Nordsøfonden (20,0 prosent).Disse samarbeider om å utvinne olje fra det såkalte Sole Concession-området på dansk sokkel i Nordsjøen, med Total som operatør.