<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Spenningen stiger før høstens viktigste uke

Obligasjonsinvestorene forventer større rentekutt i USA på neste Fed-møte. Hvis ikke den amerikanske sentralbanken endrer retning er markedet feilpriset.

    Publisert 25. aug. 2019 kl. 10.48
    Oppdatert 27. aug. 2019 klokken 17.14
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 474 ord

    (Gjestekommentar): Usikkerheten er stor om hvordan den amerikanske styringsrenten vil utvikle seg fremover, ikke minst hva som vil skje under rentemøtet i Federal Reserve 17. og 18. september.Under den årlige sentralbankkonferansen i Jackson Hole sa sentralbanksjef Jerome H. Powell før helgen at "Fed vil gjøre det som kreves” - eller “acts as appropriate”, men han la til at de har liten erfaring med handelskriger. Store sprik internt i FedDet var ventet at rentebeslutning fra Fed i slutten av juli sannsynligvis ville være en omstridt avgjørelse, ettersom det var mange forskjellige synspunkter i forkant. Det endte som bekjent med et rentekutt på 0,25 prosentpoeng, men det ble samtidig avvist at dette var starten på en serie med kutt.I forrige uke ble referatet fra forrige rentemøte sluppet, og her fremgikk det at to medlemmer ønsket et større kutt på 0,5 prosentpoeng, hovedsakelig på grunn av bekymring for svak inflasjon.Under møtet var det ikke noen diskusjon om ytterligere kutt som skulle komme. Dermed er det flere av medlemmene i Feds rentekomité som må overbevises utover de to som stemte ned forslaget om å senke renten i juli; Eric S. Rosengren (Fed i Boston) og Esther George (Fed i Kansas City). Trump vil ha store kuttBlant annet har James Bullard fra Fed i St. Louis argumentert mot ytterligere kutt, og Mary Daly fra San Francisco Fed har sagt at hun ikke på noen måte ser en forestående lavkonjunktur.Hvis man skal dømme etter reaksjonene i obligasjonsmarkedene har sannsynligheten for et kutt på 0,5 prosentpoeng neste måned falt. En av forklaringene er at tonen i referatet om de nåværende økonomiske utsiktene ikke ser ut til å støtte et syn om at komiteen vil være i stand til å samle seg rundt et så stort kutt, uansett hva USAs president Donald Trump ville ha dem til å gjøre.Dette kan være et problem gitt at obligasjonsmarkedene har priset inn et kutt på ytterligere 0,65 prosentpoeng innen utgangen av året. Enten endrer Fed retning i løpet av de kommende ukene og følger markedet, eller så er markedet feilpriset.IFO-indeks og forbrukertillitDonald Trump fortsatte å legge press på Fed i forrige uke, blant annet ved å stille spørsmål rundt Jerome H. Powell og sentralbankens kompetanse, i tillegg til at presidenten bad om et kutt på hele 1 prosentpoeng. Referatet fra det siste møtet i den europeiske sentralbanken (ESB) gir også en indikasjon om at det kan være appetitt blant styringsrådets politiske beslutningstakere for å lansere en ny stimulanspakke ved møtet som avholdes i september.Den kommende uken offentliggjøres det flere sentrale makrotall, blant annet IFO-indeksen i Tyskland som viser virksomheters vurdering av den økonomiske nåsituasjonen og fremtidsutsiktene samt tall for den økonomiske tilliten i hele eurosonen. På den andre siden av Atlanterhavet kommer det tall for forbrukertilliten for august og ordreinngangen for varige goder i USA. Disse tallene vil gi en indikasjon på hvordan den pågående handelskrigen påvirker amerikanske bedrifter og privatpersoner.