<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Kalsnes tiltales og kan få yrkesforbud som megler

Odd Kalsnes mistet først retten til å være ansvarlig megler. Så mistet han advokatbevillingen. Nå vil Politiet gi ham yrkesforbud.

Publisert 18. nov. 2019 kl. 14.43
Oppdatert 26. april 2022 klokken 14.00
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 654 ord
YRKESFORBUD: Odd Kalsnes har mistet retten til å være ansvarlig megler og mistet advokatbevillingen. Nå risikerer han å miste retten til å være eiendomsmeglerfullmektig også. Foto: Iván Kverme

Statsadvokaten har nå tatt ut tiltale mot Odd Kalsnes for de samme sakene som tidligere har påført ham tap av retten til å være ansvarlig megler, og som fratok ham advokatbevillingen for kort tid siden.

Kalsnes har imidlertid kunnet jobbe som eiendomsmeglerfullmektig. Hvis påtalemyndigheten vinner frem må han slutte helt.

Påstanden er krav om rettighetstap og eventuell inndragning av utbytte fra lovbruddene politiet mener skjedde i tidsrommet 2010 til 2013. Det handler om at Kalsnes ikke overholdt forbudet mot å drive handel med fast eiendom knyttet til eiendommer på Frogner i Oslo.

Nå skal jeg altså få yrkesforbud og miste en borgerlig rettighet på grunn av mangel på kunnskap for lovmessige helt nye teknikaliteter
Odd Kalsnes

Kalsnes: – Teknikaliteter

Finanstilsynet anmeldte Kalsnes helt tilbake i januar 2016, men saken har ligget i bero inntil Kalsnes ikke klarte å få saken om tap av rollen som ansvarlig megler inn for Høyesterett.

Finanstilsynet vedtok i 2015 å forby Kalsnes å være ansvarlig megler, men Kalsnes sendte klage til Finansdepartementet som mente vedtaket var gyldig. Kalsnes ga seg imidlertid ikke, og stevnet Finansdepartementet både for tingretten og lagmannsretten uten å vinne frem.

– Dette er en sak jeg forstår svært lite av, og jeg finner det uhyre alvorlig at påtalemyndigheten vil ta fra meg borgerlige rettigheter, fordi de hevder at jeg i 2010 skal ha brutt eiendomsmeglerloven som kom i 2010, sier Odd Kalsnes.

– Jeg vil understreke at jeg ikke har beriket meg på de eiendomshandler påtalemyndigheten mener er ukorrekte. Alt jeg har gjort var tillatt i 2009, og nå skal jeg altså få yrkesforbud og miste en borgerlig rettighet på grunn av mangel på kunnskap for lovmessige helt nye teknikaliteter, sier Kalsnes.

«Passiv investor»

Da Finanstilsynet for ganske nøyaktig fire år siden avskiltet Kalsnes som ansvarlig megler, var det knyttet til uregelmessigheter fra 2010.

I september 2010 kjøpte Husnissen AS, eiet av Ola Chr. Nissen, Tidemands gate 21 av Olav Thon. Prisen var 19 millioner kroner. Kalsnes lånte Husnissen 14,75 millioner, og eiendommen ble bygget om og solgt i 2012 og 2013 for 44 millioner.

Finanstilsynet mente Kalsnes hadde en aktiv rolle i prosjektet i forbindelse med gjennomføring av visninger og overtagelser, samt kontakt med megler og offentlige myndigheter.

Samtidig oppga han i vitnemål i forbindelse med rettssak mot entreprenøren skal ha oppgitt at han var passiv investor i fem eiendomsprosjekter før eiendomsmeglerloven ble endret i 2010, deriblant i Tidemands gate 21.

«Jeg lånte Nissen 14,75 millioner for at jeg skulle få kjøpe leilighet til eks-samboeren billig», uttalte Kalsnes til Finansavisen i 2015.

«Det ble ikke det noe av, så jeg trakk opsjonen og Erik Langaker kjøpte leiligheten i stedet. Finanstilsynet sier ikke at jeg har fått penger, bare at jeg har vært aktiv», sa Kalsnes.

«Gikk til helvete»

Kruses gate 6 ble kjøpt, utviklet og til slutt solgt av Tim Wangs selskap Eista Eiendom. Da var det blitt fire leiligheter med en samlet pris på 35,4 millioner. Etter salget ble det overført 4 millioner kroner til en konto som sto i Eistas navn, men som ble disponert av Kalsnes. I tillegg har Eista overført 1,55 millioner til Kalsnes som Kalsnes oppgir er penger fra hussalget i Tidemands gate 21 plassert på lånt høyrentekonto hos Eista.

«Jeg var rådgiver, og Wang måtte ha hjelp fordi prosjektet gikk skikkelig til helvete», uttalte Kalsnes i 2015.

Men Tilsynet mente det ikke fantes dokumentasjon for noe slikt oppdrag gjennom avtale eller faktura, og vektla at Kalsnes i flere tilfeller var omtalt som byggherre sammen med Tim Wang.

«Aggressiv språkbruk»

Tilsynet mente Kalsnes’ omfattende e-postkorrespondanse i forbindelse med salget av leilighetene viste at han fremsto som aktiv eiendomsinvestor samtidig som han var aktiv i rollen som meglers oppdragsgiver. Kalsnes foresto også visninger og overtagelse samt godkjennelse av salgsoppgaver, skaffet forretningsfører for sameiet og korresponderte med styreleder og arkitekt. I tillegg maste han på megler for å få på plass salg så ofte og med en slik aggressiv språkbruk at de mente Kalsnes måtte ha økonomisk egeninteresse i prosjektet.