<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Vil stoppe salg av gård til 80 millioner

Landbrukseiendommen i Stor-Elvdal kommune ble lagt ut for 102 millioner, men selger aksepterte bud på 80 millioner. Nå vil kommunen stoppe salget.

Publisert 25. nov. 2019
Oppdatert 2. feb. 2021
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 524 ord
STRIDENS KJERNE: Denne eiendommen i Stor-Elvdal kommune har vært i familiens eie i 13. generasjoner. Foto: Finn.no

– Selger sa ja til budet på 80 millioner, men kommunen har så langt satt en stopper for salget, sier advokat Pål Johnsrud i Advokatfirmaet Johnsrud & co.

For et snaut år siden ble kjempeeiendommen på Koppang i Stor-Elvdal kommune i Hedmark lagt ut for salg. Da med prisantydning på 102 millioner kroner.

Det var det ingen som var villig til å betale, men etter hvert kom det to interessenter på banen, som begge la inn bud på 80 millioner.

– Den ene hadde ikke finansieringen klar, så Brøttum Almenning, som også var først ute, fikk tilslaget, sier Johnsrud.

13 generasjoner

Landbrukseiendommen det dreier seg om heter Gammelstu Stai Gård, og inkluderer også Hirkjølen skog og Seljordet Gård. Totalt dreier det seg om 62.000 dekar, inkludert 400 dekar dyrket mark og mye skog. Og et storfefjøs med 150 dyr.

Eier er Anbjør Svenkerud og eiendommen har vært i familien i 13 generasjoner.

– Men hun er nå syk og det er ingen av barna som vil ta over. Derfor ble eiendommen lagt ut for salg, sier Johnsrud.

– Dere ba opprinnelig om 102 millioner. Det var litt friskt?

– Det var basert på en takst vi hadde fått. En eiendom er ikke verdt mer enn det noen er villig til å betale.

Klaget på avgjørelse

Bestyrer Jan Tore Hemma i Brøttum Almenning forteller at de nå kjemper for å få kjøpe gården. 

– Vi hadde i lang tid drømt om å få kjøpe en slik eiendom. Vi er en større skogeier i Ringsaker og har tro på at skogdrift er en næring for fremtiden, sier han.

Brøttum Almenning eies av en rekke skogeiere, fordelt på 179 bruksretter. Kontoret ligger på Sjusjøen, en times bilkjøring unna på sommerføre.

Hemma forteller at de søkte konsesjon fra Stor-Elvdal kommune, men fikk nei.

– Dette klaget vi på. Avslaget var basert på bekymring for drift og bosetting, og at det vil bli fjerndrift i og med vi har tilholdssted på Sjusjøen.

Avisen Østlendingen omtalte først at Rådmannens innstilling er at klagen ikke tas til følge. Det vil i så fall sette en stopper for hele transaksjonen. 

Vil skille ut tunet

Saken skal behandles i formannskapet i kommunen onsdag denne uken.

Ifølge sakspapirene på kommunens hjemmesider står det følgende «Rådmannens forslag til vedtak: Klage fra Brøttum Almenning tas ikke til følge, og saken oversendes Fylkesmannen i Innlandet for endelig avgjørelse».

– Hvis utfallet blir at klagen ikke tas til følge, vil vi ta saken inn for Fylkesmannen, sier Hemma.

– Vi skjønner at kommunen ønsker mest mulig aktivitet og bosetting. Derfor har vi sagt at en nå bør sørge for å lage en brukbar jordbrukseiendom av bygnings- og jordbruksressursene. Dette kan for eksempel gjøres ved en fradeling, slik at det blir en skogbrukseiendom og en jordbrukseiendom. Da vil en kunne få en jordbrukseiendom som noen kan ha råd til å drifte. Det sier seg selv at 80 millioner er det veldig få som har råd til å betale, sier Hemma.

Finansavisen ringte Stor-Elvdal kommune mandag, og ble henvist til saksbehandler Lars Kveberg. Han svarte ikke på Finansavisens henvendelser.