<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Sterk oppgang i boligprisene i januar

Overgår forventningene.

Publisert 5. feb. 2020 kl. 11.00
Oppdatert 5. feb. 2020 klokken 11.51
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 627 ord
PRISVEKST: Januar er historisk sett et måned med høyt aktivitet i boligmarkedet og god nominell prisvekst. Foto: Dreamstime

Boligprisene steg med 3,3 prosent nominelt i januar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,9 prosent, ifølge en melding fra Eiendom Norge.

Boligprisene er nå 3,2 prosent høyere enn for et år siden.

– Boligprisene steg som normalt i januar, men oppgangen er sterkere i mange områder enn vanlig, særlig i Agder og Rogaland og på Østlandet. Den såkalte januareffekten i boligmarkedet korrigerer den normalt svakere utvikling i desember, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Han viser til at oppganger i januar i hovedstaden kommer på toppen av en sterk desember og samtidig med at utbudet av brukte boliger er lavere enn på samme tid i 2018 og 2019. 

– Dette gir grunn til å være oppmerksom på situasjonen her, særlig for Oslo kommune som er markedsregulator gjennom hvor mye og hva de regulerer av boliger, sier Lauridsen.

Stor aktivitet

I januar ble det solgt 7.375 boliger i Norge, noe som er 1,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2019.

Det ble lagt ut 7.209 boliger til salgs i Norge, 3,9 flere enn i samme måned i 2019.

– Veksten i antall solgte boliger og antall nye boliger på markedet vedvarer etter rekordårene 2018 og 2019, og det er både solgt og lagt ut flere boliger enn i januar 2019. Dette tyder på et marked i god balanse som oppleves som trygt for forbrukerne, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 67 dager å selge en bolig i årets første måned. Det er en nedgang fra 71 dager i desember. 

Raskest salgstid hadde Oslo med 32 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 100 dager.

– Omsetningstiden er stabil og på linje med 2018 og 2019. Dette er naturlig gitt det større utbudet i boligmarkedet vi har hatt de siste årene, sier Lauridsen.

– Sterk oppgang

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling hadde Kristiansand med en oppgang 3,5 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Ålesund m/omegn med en oppgang på 0,3 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Oslo med 5,5 prosent, mens Stavanger m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 0,1 prosent.

– Det har vært en sterk oppgang både i de nominelle og de sesongkorrigerte prisene, spesielt i Agder og Rogaland. Dette må sees i sammenheng med at høstmånedene var spesielt svake her, sier Lauridsen.

Han peker på at utbudet gjennom januar av brukte boliger har falt i hovedstaden. Byrådet i Oslo har det siste år viet mye oppmerksomhet til prosjektet «nye veier til egen bolig» og en såkalt tredje boligsektor. 

– Dette initiativet må ikke stå veien for kommunens primæroppgave i boligmarkedet, nemlig å regulere nok boliger, mener Lauridsen.

– Det er godt dokumentert i forskning at det er nær sammenheng mellom boligbygging, boligpriser og graden av regulering. Byrådet må nå levere på lovnadene fra 2015 om tilstrekkelig regulering og konklusjonene fra boligvekstutvalget i 2016. Slik det står nå synes byrådet engasjement rundt en tredje boligsektor å svekke oppmerksomheten om kommunes hovedoppgave i boligmarkedet, avslutter Eiendom Norge-sjefen.

DNBs spådom

Kyrre Aamdal og kollegene i DNB Markets ventet i forkant at den sesongjusterte veksten var 0,2 prosent fra desember, og har anslått at boligprisene i år vil stige med 1,5 prosent fra i fjor.

OBOS rett opp

Mandag formiddag kom OBOS-tallene som viste at prisene på brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo steg med hele 9,6 prosent i januar. Man må tilbake til januar 2011 for å finne tilsvarende høye tall for prisveksten i januar.

– Disse tallene forsterker troen på et sterkt marked i Oslo i år. Vi har trodd på en oppgang på 5 prosent i Oslo i år, men nå ser vi ytterligere oppside. Hovedstadsmarkedet kan bli enda sterkere, uttalte sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

For landet totalt var oppgangen i februar på 8,2 prosent i boliger som inngår i statistikken.