<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Meglere sender ut ulovlig markedsføring

Forbrukertilsynet vil slå ned på tekstmeldinger eiendomsmeglere sender til folk på boligjakt.

  Publisert 14. feb. 2020 kl. 22.19
  Oppdatert 16. feb. 2020 klokken 19.24
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 554 ord
  REAGERER: Forbrukertilsynet ber eiendomsmeglere slutte med det de mener er ulovlig markedsføring. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

  Laster du ned et boligprospekt, kan du i etterkant få tekstmeldinger, en telefon eller e-post fra eiendomsmegleren. Ifølge Forbrukertilsynet er dette ofte ulovlig fordi den potensielle kjøperen ikke har bedt om kontakten.

  – Direktemarkedsføring er det folk generelt klager mest på inn til oss. Nylig gjennomførte vi en kontroll som viser at det er en del eiendomsmeglere som bryter markedsføringsloven, og det må de slutte med, sier avdelingsdirektør for bolig hos Forbrukertilsynet, Tonje Hovde Skjelbostad.

  Hvis man skal opplyse om en saklig endring i prospektet eller annet som er relatert til dette, er det imidlertid lov å ta kontakt, da dette ikke regnes som markedsføring, opplyser avdelingsdirektøren.

  – Får du derimot en tekstmelding, e-post eller brev i postkassen om visninger, lignende boliger eller budgivning, er dette ulovlig, hvis du ikke har samtykket til å motta det, sier Skjelbostad.

  ULOVLIG: Avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad hos Forbrukertilsynet mener meglere bryter loven. Foto: Forbrukertilsynet

  Orienteringsbrev til bransjen

  Som regel må man registrere e-postadresse og telefonnummer når man laster ned et boligprospekt, det er i denne prosessen Forbrukertilsynet mener meglerkjedene må innhente samtykke til markedsføring.

  – Det vi reagerer på, er at det virker som mange eiendomsmeglere ikke er klar over hva som er lov eller ikke. De har lagt seg på en linje de selv tenker at er lovlig. Vi får stadige henvendelser fra forbrukere som får markedsføring de ikke har bedt om. Særlig reagerer de på uadressert reklame i posten fra eiendomsmeglere, sier Skjelbostad.

  Forbrukertilsynet sendte nylig ut et orienteringsbrev til eiendomsmeglerkjedene hvor de redegjør for markedsføringslovens bestemmelser om direktemarkedsføring.

  – Vi har varslet en større tilsynsaksjon om vi ikke ser en bedring i praksisen, da har vi også mulighet til å ilegge tvangsmulkt, sier Skjelbostad.

  Forbrukertilsynet fikk inn 237 tips og klager på markedsføring fra eiendomsmeglere i 2019, og bransjen er blant de tilsynet får inn flest klager på.

  – De reelle tallene på ulovlige henvendelser er ut fra tidligere saker vi har behandlet, betydelig høyere, her er det store mørketall, understreker Skjelbostad.

  Markedsføringsloven paragraf 15

   

  «...forbyr utsendelse av markedsføringshenvendelser per e-post og SMS til forbrukere som ikke har gitt forhåndssamtykke til å motta dette. Visse krav må oppfylles for at det skal foreligge et gyldig forhåndssamtykke: det må være en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring».

  – Kundene taper på dette

  Privatmegleren er blant eiendomsmeglerkjedene som Forbrukertilsynet har kontrollert og hvor det er funnet eksempler på det de mener er lovbrudd. Adm. direktør Grethe Wittenberg Meier mener Forbrukertilsynet leser markedsføringsloven altfor strengt og at det ødelegger for en naturlig kundedialog.

  ØDELEGGER: Adm. direktør i Privatmegleren, Grethe Wittenberg Meier, mener Forbrukertilsynet ødelegger for kundene. Foto: Iván Kverme

  – Dette er det kundene som taper på. Det er ikke slik at vi driver med spam, vi sender ut informasjon om den aktuelle boligen som kunden har vist interesse for, sier Meier.

  Hun mener markedsføringsloven, slik Forbrukertilsynet leser den, kommer i konflikt med god meglerskikk.

  – Redde meglere

  – Vi får klager motsatt vei, fordi kunder forventer å bli kontaktet, men meglerne er livredde for å trå feil og lar være. Eiendomsmeglerloven er førende på hvordan meglere skal opptre, den sier at vi skal vise omsorg for begge parter, men markedsføringsloven står da i veien for dette, sier Meier.

  Privatmegleren og bransjeforeningen Eiendom Norge vil ikke si om de vil innrette seg etter kravet fra Forbrukertilsynet, men at saken vil bli drøftet og diskutert med tilsynet.

  – Vi er enig i at samtykke er viktig, men det er hvordan dette skal gjøres vi er uenige om, sier Meier.