<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Oppgitt over Oslo kommune – krangler i årevis om trær

Trær stikker kjepper i hjulene for boligbyggingen i Oslo, selv dem ingen ønsker å felle, hevder arkitekt Lorentz Gedde-Dahl.

  Publisert 5. nov. 2020 kl. 20.12
  Oppdatert 7. nov. 2020 klokken 08.18
  Lesetid: 4 minutter
  Artikkellengde er 878 ord
  SER IKKE BOLIGENE FOR BARE TRÆR: Arkitekt Lorentz Gedde-Dahl (t.v.) og teknisk tegner Olav Norheim er oppgitt over at trær de ikke engang ønsker å felle kan forsinke boligbyggingen. Foto: Gard Setsaas

  – Denne saken er egentlig den beste, her har vi holdt på i ett år. Men vi har noen saker der de har somlet noe utrolig og det har tatt fire år, sier Lorentz Gedde-Dahl.

  Finansavisen møter arkitekten i en hage på Ris – et av mange strøk i Oslo som gjerne omtales som «beste vestkant». Her, i Trosterudstien 8, skal enda en eldre villa rives til fordel for en tomannsbolig og en tremannsbolig. 

  OMSTRIDT: Dette treet er blitt en kasteball i byråkratiet. Foto: Gard Setsaas

  Hvis det går slik utbyggeren vil. Et tre på eiendommen skaper nemlig problemer for prosjektet, og det er langt fra uvanlig, skal man tro Gedde-Dahl.

  – Den der, den seljen, den kommer til å stå 7,05 meter fra det ene hushjørnet. Da fikk vi avslag, sier han, og peker på et tre oppe i skråningen.

  Fikk ingen begrunnelse

  Hverken naboene, utbyggeren, arkitekten eller Oslo kommune vil felle treet, som står ved tomtegrensen, et godt stykke unna byggegropen. Men Plan- og bygningsetaten (PBE) har hevdet at den nye bebyggelsen kommer for nær kronen, og avslo byggesøknaden.

  – I andre saker prøver folk å felle trær. Her prøver vi å bevare, men får likevel ikke lov, sier teknisk tegner Olav Norheim oppgitt.

  Det lille arkitektkontoret hyret først inn én arborist, og så to til, som alle konkluderte med at det ikke ville bli noen konflikt mellom de nye husene og treet. PBE trodde ikke på dette, og dermed endte saken hos Fylkesmannen i Oslo og Viken etter at Gedde-Dahl kontaktet sin advokat.

  Fire måneder etter etatens avslag, konkluderte Fylkesmannen. Statens instans mener Oslo kommune har tolket regelverket for strengt, og opphever avslaget. Dermed sendes byggesøknaden tilbake til Oslo kommune.

  SKAL RIVES: Dagens villa i Trosterudstien 8. Foto: Gard Setsaas

  – Her har vi forsøkt å bevare et tre basert på flere arboristuttalelser, og likevel fått avslag fra PBE. Vi fikk aldri noen god begrunnelse på avslaget, ut over at etaten hevdet at ny bebyggelse kom for nærme treet og at tiltaket var avhengig av en dispensasjon som de uansett mente vi ikke ville få innvilget. Men hvorfor skulle vi søke om dispensasjon når arboristene mente at alt var bra, spør Norheim retorisk.

  Staten stanser kommunen

  «Vi kan ikke se at kommunen i tilstrekkelig grad har begrunnet hvorfor man i akkurat denne saken er avhengig av dispensasjon, når kommunens etablerte praksis (...) er at man uten dispensasjon kan felle trær i forbindelse med byggesak, og da man i denne saken faktisk forsøker å ivareta treet», skriver Fylkesmannen i sitt vedtak.

  Saksbehandlere er forskjellige mennesker, men noen er keen på å finne på alt mulig tull
  Lorentz Gedde-Dahl

  Fylkesmannen bemerker også at «den mangelfulle begrunnelsen gjør det vanskelig for Fylkesmannen å ta stilling til om kommunen har vektlagt saklige og relevante hensyn», og stiller spørsmål ved om «kommunens vurdering er fattet på bakgrunn av de reelle, faktiske forhold».

  Gedde-Dahl og Norheim hevder det stadig oppstår lignende konflikter med etaten, at regelverket tolkes unødvendig strengt, og at svarene avhenger av dagsform og saksbehandler.

  – Saksbehandlere er forskjellige mennesker, men noen er keen på å finne på alt mulig tull, sier Gedde-Dahl.

  – Er det ikke forståelig at det lett oppstår komplikasjoner og konflikter i slike fortettingssaker hvor mange hensyn skal tas?

  – Folk liker ofte ikke at det kommer noe nytt og større på naboeiendommen, og det kan jeg til en viss grad forstå. Men vi prosjekterer i henhold til reglene som gjelder, og da må man forvente at eiendommer som ikke er fullt utnyttet kan bli tettere bebygd på ett eller annet tidspunkt, hevder Norheim.

  For strengt

  I Dalbakkveien på Godlia, lenger øst i byen, har Gedde-Dahl i flere år holdt på med et annet fortettingsprosjekt. Også denne saken havnet hos Fylkesmannen, som nylig opphevet Oslo kommunes avslag på byggesøknaden.

  Her sto det om terrenginngrep, og Fylkesmannen bemerker at kommunen «har lagt til grunn en feil rettsforståelse». I det åtte sider lange vedtaket får PBE kritikk på flere punkter.

  Veiledere går ikke til politisk behandling. Det er praksisen i etaten som endrer seg
  Olav Norheim

  – De tror Gud skapte terrenget bedre enn vi kan greie, men se på dette rotet her da, det blir jo ikke verre enn det, sier Gedde-Dahl, og peker på noe kratt og en steinur.

  Lang responstid

  Arkitekten hevder PBE har en tendens til å stramme inn på regelverket på egenhånd ved å endre såkalte veiledere uten å ha politisk dekning.

  – Utomhusarealer skal ikke ligge nord for bebyggelsen, men i en annen byggesak fant de plutselig ut at de ikke skal ligge nordøst for bebyggelsen heller. Jeg skjønte ikke noe av det, så jeg fikk vår advokat til å sende et brev til Fylkesmannen, sier Gedde-Dahl.

  FORESLÅTTE NYBYGG: Villaen i Trosterudstien 8 skal etter planen erstattes av en tomannsbolig og en tremannsbolig. Illustrasjon: Arkitekt Lorentz Gedde-Dahl

  – Da er det ikke veilederen som skal gjelde, men regelverket. Det har de ikke lov til å endre sånn helt uten videre, påpeker han.

  – Veiledere går ikke til politisk behandling. Det er praksisen i etaten som endrer seg, legger Norheim til.

  De stadige omkampene forsinkes ytterligere av treg saksbehandling og lang svartid, hevder de to.

  – De bruker nesten 12 uker mellom hver gang, selv når det er snakk om å sende tilleggsinformasjon, sier Norheim.

  – Kan ikke coronasituasjonen med hjemmekontor ha påvirket dette?

  – Corona er i hvert fall ingen grunn til å gi avslag uten begrunnelse.

  Plan- og bygningsetaten er forelagt kritikken, men rakk ikke å svare innen deadline torsdag.