<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Trekker boligprosjekt etter inngått kjøpekontrakt

Boligselskapet Bonum dropper leilighetsprosjektet Fossumlunden i Sørumsand, selv om kjøpekontraktene allerede er inngått.

  Publisert 5. mai 2022 kl. 21.18
  Oppdatert 7. mai 2022 klokken 12.37
  Lesetid: 5 minutter
  Artikkellengde er 1004 ord
  STANSES: Det blir ingen boliger fra Bonum ved Fossumlunden i Sørumsand.  Foto: Bonum.no

  Det blir ikke noe av de 71 leilighetene i de første tre byggetrinnene Bonum har jobbet for å få realisert i Sørumsand. Allerede i september i fjor sendte utbyggerselskapet ut et skriv hvor de informerte kjøpere om utsettelser. Opprinnelig ferdigstillelse i første kvartal 2023 ble da utsatt et halvt år.

  Fem måneder senere kom det enda en utsettelse – denne gangen ytterligere tre måneder forsinket.

  I brevet fremgår det en forlenget frist mellom entreprenør og byggherre, knyttet til uenighet i forbindelse med kostnader seg i mellom.

  Fredag 25. februar i år ber Bonum kjøperne svare på om de ønsker å godta utsettelsen, eller om de vil bli løst fra kontrakten:

  «Dette må komme undertegnede i hende førstkommende mandag 28.02.2022, kl 12:00.»

  Boligkjøperne får altså kun én helg på seg.

  Trekkes fra markedet

  Hva de svarte på dette viser seg å ha liten betydning.

  I slutten av april sender nemlig Bonum ut enda et brev:

  «Det er utrolig tungt å meddele at vi dessverre ikke har klart å oppnå vårt mål, og med dagens entreprisemarked har styret besluttet å trekke prosjektet fra markedet»

  SKJEBNEBREV: Dette brevet mottok kjøperne i slutten av april. Foto: Skjermbilde fra boligkjøper

  – Umoralsk 

  Finansavisen har vært i kontakt med en kjøper som reagerer. 

  – Det er veldig umoralsk i mine øyne å trekke prosjekter uten å ha kontroll på kostnadene på forhånd. Folk har kjøpt disse boligene i god tro om at de skal ha et sted å bo i fremtiden. Nå må vi hive oss rundt og finne en annen bolig. 

  Etter det Finansavisen forstår skal det være solgt nærmere 50 leiligheter i prosjektet. 

  Per Jæger, adm. direktør i Boligprodusentene, stiller spørsmål ved lovligheten.

  – I den originale kontrakten har de tatt tre forbehold: Åpning av byggelån, igangsettingstillatelse for byggearbeidene i samsvar med søknad, og at det inngås et tilfredsstillende antall kjøpekontrakter.

  Kontrakt: Side 2 i kontrakten mellom Bonum og en boligkjøper. Foto: Skjermbilde fra boligkjøper

  Jæger forteller videre at punkt 3 er viktigst – forbeholdet der forteller ikke noe om at det er utenfor deres kontroll.

  – Man må være konkret med hva man er rammet av. At det blir dyrere for dem som følge av pandemi, krig og høyere råvarepriser har de ikke tatt forbehold om i disse punktene.

  REAGERER: Per Jæger, adm. direktør i Boligprodusentene. Foto: Boligprodusentene

  – Pandemi, Ukraina-krigen og dertil høyere entreprisekostnader er utenfor Bonums kontroll. Men at noe blir dyrere er ikke grunn nok til å trekke det. I så fall må det bli veldig mye dyrere for at det skal være greit, sier Jæger.

  Jeg tar det for gitt at seriøse aktører har skikkelige kontrakter
  Per Jæger, Boligprodusentene

  – Det er helt lovlig med utsettelser. Men å bryte avtalen vil føre til et hevingsoppgjør. Innskuddene skal selvfølgelig betales tilbake, men det er mulig det ikke er nok her. Det må presiseres at jeg ikke kjenner saken utover dette, og har kun sett dette brevet og denne kontrakten. Jeg tar det for gitt at seriøse aktører har skikkelige kontrakter.

  – De kan ikke bare trekke seg slik jeg har forstått det. Kjøpere har også rettigheter. Dette reguleres av Bustadoppføringslova. Den loven er ufravikelig.

  Bombet parkettfabrikk

  Tidligere Selvaag- og Nordr-topp Baard Schumann har lang fartstid i bransjen. Han mener dette er umoralsk og merkelig.

  – Det er snodig at de har valgt å gjøre det i denne rekkefølgen. At de nå velger å trekke prosjektet synes jeg blir urimelig overfor kjøper.

  Jeg ville aldri lagt ut et prosjekt før jeg har kontroll på byggekostnadene. Det er en av mine kardinalregler
  Baard Schumann, tidligere boligtopp
  IKKE IMPONERT: Baard Schumann, tidligere toppsjef i Selvaag og Nordr. Foto: NTB

  Byggebransjen ser i disse tider en økning i råvarepriser, mangel på arbeidskraft og forsinkelser grunnet leveringsproblemer.

  – Parkett er et kjempeproblem å få tak i. En fabrikk i Ukraina som produserte det ble nylig bombet, blant annet.

  Videre forteller Schumann at det fremstår som de har hatt det for travelt med å gå ut i markedet.

  Hadde jeg sittet på et stort prosjekt nå hadde jeg lagt det på is i 6-7 måneder på grunn av for høye byggekostnader
  Baard Schumann, tidligere boligtopp 

  – Det er spesielt at de har lagt ut for salg, solgt bra, økt prisene, og så trukket det. Hadde jeg sittet på et stort prosjekt nå hadde jeg lagt det på is i 6-7 måneder på grunn av for høye byggekostnader. Jeg ville aldri lagt ut et prosjekt før jeg har kontroll på byggekostnadene. Det er en av mine kardinalregler.

  Ikke første gang

  Flere Finansavisen har vært i kontakt med forteller at Bonum gjort lignende tidligere. I prosjektet Thornegata i Drammen sentrum gikk flere leiligheter betydelig over prisantydning. Likevel ble det trukket.

  – Var ikke økonomisk forsvarlig

  Boligutvikleren Bonum hevder de har fulgt gjeldende lovverk.

  – Prosjektet er ikke økonomisk forsvarlig å igangsette grunnet kostnadsnivået sett opp mot oppnådde utsalgspriser. De første salgene i prosjektet ble gjort tidlig i 2020, og prosjektet har således blitt truffet både av prisøkningene i kjølvannet av covid-19 og nå ytterligere forsterkede prisøkninger i kjølvannet av krigen i Ukraina, sier prosjektleder i Bonum, Eskild Skåttun.

  – Hva tenker dere om å oppheve inngåtte kjøpekontrakter?

  – Det er utrolig trist at prosjektet ikke lot seg realisere, spesielt overfor boligkjøperne.

  BEKLAGER: Eskild Skåttun, prosjektleder i Bonum beklager overfor alle kjøperne som ikke får leilighetene sine. Foto: SPG

  – Hvordan forholder dere dere til dette juridisk?

  – Vi forholder oss til kontrakt og gjeldende lovverk.

  – Stemmer det at dere har trukket andre prosjekter tidligere, og senere lagt ut samme prosjekt senere med høyere pris?

  – Nei, det stemmer ikke.

  Solgt en tredjedel

  Bonum hevder prosjektet har solgt en tredjedel av boligene i byggetrinnene. Det skal i så fall dreie seg om 23-24 solgte boliger. På prosjektets hjemmeside fremstår det derimot som om 50 av 71 er solgt.

  – Stemmer det at dere økte prisene underveis i prosjektet?

  – Prisene er justert noe i forhold til prisveksten i markedet, men dette har ikke vært tilstrekkelig i forhold til den kraftige kostnadsøkningen i entreprisemarkedet, sier Skåttun.

  – Byggestart ble utsatt et par ganger?

  – Vi har vært nødt til å be om forlenget forbeholdsfrist hos kjøperne. Prosjektet har aldri vedtatt byggestart, avslutter han.

  Det er utrolig trist at prosjektet ikke lot seg realisere, spesielt overfor boligkjøperne
  Eskild Skåttun, prosjektleder Bonum

  Oppdatering 7. mai: Prosjektet er nå trukket fra Bonums nettsider.