<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Rekordfå sekundærboliger i landet– rammer leiemarkedet

Andelen sekundærboliger faller i hele landet. Mangelen på leieboliger er dramatisk, spesielt for Oslo, mener Norges Eiendomsmeglerforbund. 

Publisert 15. aug. 2022 kl. 13.19
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 336 ord
FÆRRE SEKUNDÆRBOLIGER: Det er flere årsaker til at det har blitt færre sekundærboliger, men først og fremst er det på grunn av politikk. Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Sekundærboligandelen har falt sammenhengende siden toppen sommeren 2019. Ny statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse viser at nedgangen er klar både i byene og i landet ellers.

Nasjonalt har andelen sekundærboliger av den samlede boligmassen falt fra 15,4 prosent i 3. kvartal 2019 til 14,6 prosent i 2. kvartal 2022.

På tre år har det blitt 9339 færre sekundærboliger i landet.

Tydeligst i Oslo

Nedgangen i sekundærboliger er spesielt tydelig i hovedstaden. Det er nå 5025 færre sekundærboliger i Oslo enn for tre år siden. Andelen har falt fra 17,5 til 15,7 prosent.

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, mener det særlig går utover det allerede trange leiemarkedet.

– Det norske leiemarkedet betjenes i stor grad av privatpersoner som leier ut en sekundærbolig. Et fall på 5025 sekundærboliger når det demografiske boligbehovet tilsier et økt utleietilbud, er ganske dramatisk for Oslo, sier han i en kommentar.

BEKYMRET: Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener den synkende andelen sekundærboliger går utover leiemarkedet. Torstein Bøe / NTB

– Mangelen på leieboliger forsterkes av Oslos lave studentboligdekning og leilighetsnormen som gjør det umulig å bygge for å møte etterspørselen etter små og rimelige boliger, legger han til.

Må ta hensyn til leietakere og førstegangskjøpere

Eiendomsmeglerforbundet peker på flere årsaker til nedgangen. Mens noen har solgt sekundærboligen sin under pandemien, er nedgangen først og fremst et utslag av politikk.

Utlånsforskriften i Oslo stiller særskilte krav til investeringer i sekundærbolig. Blant annet er det krav om 40 prosent egenkapital, samt ekstra høy formueskatt på sekundærboliger.

– Det er riktig å prioritere primærbolig foran sekundærbolig, men så lenge vi ikke har en stor profesjonell utleiesektor som kan erstatte den private utleiesektoren, er Oslos studenter og andre med midlertidig boligbehov avhengig av at det private leiemarkedet fungerer godt, sier Geving.

Han mener politikere som tar til orde for særbeskatning eller boplikt for eierne av sekundærboliger, gjør studenter og andre med leiebehov en bjørnetjeneste.

– Det er et politisk ansvar å se disse sammenhengene og ta langsiktige beslutninger som ivaretar hensyn til både leietakere og førstegangskjøpere.

Per 2. kvartal i år er det totalt 391.578 sekundærboliger i Norge.