<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Har aldri vært dyrere å kjøpe bolig i Norge

Boligmarkedet har blitt enda mindre tilgjengelig for folk med vanlige inntekter, viser nye tall. 

  Publisert 16. aug. 2022 kl. 11.10
  Oppdatert 16. aug. 2022 klokken 11.14
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 421 ord
  STORT BOLIG-TRYKK: I Oslo er det nær umulig for en person med vanlig inntekt å kjøpe seg bolig, viser nye tall. Iván Kverme

  Det har aldri vært vanskeligere å bli boligeier i Norge enn det er nå. I hovedstaden er det så og si uoppnåelig.

  Det viser Sykepleierindeksen, som måler hva en person med gjennomsnittlig inntekt har råd til av boliger.

  En sykepleier eller en person med tilsvarende inntekt har kun råd til 1 av 100 boliger i Oslo.

  På landsbasis er boligprisene relativt lave, gitt dagens rente, inntektsnivå, gjeldende boliglånsregulering og bankenes kredittpolitikk, sier analyse- og modelldirektør Anders Francke Lund i Eiendomsverdi.

  – Dette gjelder imidlertid ikke Oslo og omegn hvor prisene steget så mye at inntektsveksten og rentenedgangen ikke har klart å utlikne dem. Videre har boliglånsforskriften ført til et varig negativt skift i indeksen for Oslo.

  Nær umulig i Oslo

  Sykepleierindeksen viser at det bare er i det sentrale Østlandsområdet at boligprisene er problematisk høye.

  Sykepleierindeksen

   
  • Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe. 
  • Dersom sykepleieren kan kjøpe en høy andel av boligene i en by, er boligprisene i byen lave. 
  • Dersom sykepleieren ikke kan kjøpe noen av boligene i en by, er det problematisk dyrt. 
  • Indeksen er utarbeidet for noen utvalgte byer i Norge over tid. 
  • Sykepleieryrket er egnet fordi inntekten representerer en typisk god norsk inntekt, og er i liten grad konjunkturavhengig.


  Indeksen legger til grunn fjorårets gjennomsnittslønn for sykepleiere på 617.640 kroner. En sykepleier på det sentrale Østlandet har bare råd til 1-3,5 prosent av boligene.

  – I de andre store byene i Norge, henholdsvis Trondheim, Stavanger m/omegn og Bergen er andelen betydelig høyere, henholdsvis 20,8, 28,5 og 23,1 prosent, sier Francke Lund.

  Bare siden nyttår har boligprisene steget med 8,1 prosent i Oslo. 

  Direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, sier at med de kommende rentehevingene er det bortimot umulig for en enslig sykepleier å komme inn på boligmarkedet i Oslo.

  – Hovedstadregionen har nå sterk befolkningsvekst og fortsatt vedvarende lav boligbygging. Dette gir ytterligere prispress i Oslo.

  KRITISK TIL BOLIGBYGGINGEN: Henning Lauridsen i Eiendom Norge peker på lav boligbygging i Oslo som en årsak til de økende prisene. Iván Kverme

  Tredelt løsning

  Lauridsen sier det er boligbudsjettet og hvor mye lån en sykepleier kan få som er avgjørende.

  – Når regjeringen i år skal evaluere utlånsforskriften mener vi de bør etablere et kollektivfelt for førstegangskjøpere i forskriften. Ved å binde renten bør førstegangskjøpere kunne få unntak for flere av kravene i utlånsforskriften som stresstesten på fem prosentpoeng rentepåslag, sier Lauridsen.

  Løsningen er tredelt, mener Lauridsen: Statlige krav må forenkles, kommunene må regulere nok av de boligene som etterspørres og eiendomsbransjen må bygge mer.

  – Et slikt offentlig-privat samarbeid er essensielt for den norske boligmodellens fremtid, mindre forskjeller og jevn formuesfordeling i Norge.