<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Stor-Oslo Eiendom kjøper Drammen sykehus

Stor-Oslo Eiendom kjøper byggene og den 57 mål store tomten på Bragernes  i Drammen og vil bygge ny bydel. 

  Publisert 19. des. 2022 kl. 10.15
  Oppdatert 19. des. 2022 klokken 13.34
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 470 ord
  KJØPER SYKEHUS-TOMT: Stor-Oslo Eiendom garanterer for en kjøpesum på minimum 850 millioner kroner, men den kan bli enda høyere basert på eiendommens endelige utnyttelsesgrad.  Foto: Stor-Oslo Eiendom

  – Dette er en unik mulighet til å utvikle Drammen i tett samarbeid med Helseforetaket Vestre Viken, Drammen kommune og andre involverte grunneiere. Vi kan ta oss god tid til å planlegge de overordnede rammene, og sikre en god transformasjon av området til bolig- og næringsformål, sier adm. direktør Mathis Grimstad i SOE i en pressemelding. 

  VIL BYGGE I DRAMMEN: Mathis Grimstad, adm. direktør i Stor-Oslo Eiendom. Foto: Eivind Yggeseth

  Selgeren er Helseforetaket Vestre Viken. 

  Stor-Oslo Eiendom garanterer for en kjøpesum på minimum 850 millioner kroner. Kjøpesummen kan bli enda høyere basert på eiendommens endelige utnyttelsesgrad.

  TOMTEN: Den 57 mål store tomten på Bragernes. Foto: Haiman Askari

  Sykehusområdet forventes å få cirka 900 nye boliger.

  Stor-Oslo Eiendom 

   
  • Eiendoms- og byutvikler i primært Oslo-regionen.
  • Forvalter og utvikler i dag cirka 25 prosjekter med en samlet realisasjonsverdi på cirka 28 milliarder kroner.
  • Har cirka 7.500 boliger og 200.000 kvadratmeter næring under utvikling.
  • I tillegg forvalter selskapet cirka 90.000 kvadratmeter næringsarealer.

  Overtar trolig i 2026

  Sykehuset fortsetter driften på Bragernes til det nye sykehuset står klart på Lierstrand om noen år, trolig i 2026.

  Overtagelse av eiendommen skjer først når sykehusdriften flytter til nytt sykehusbygg. 

  Det pågår allerede arbeid med ny områdeplan der dagens sykehus ligger, og som fremtidig eier trer SOE inn i dette arbeidet. Målet er å utvikle en ny og spennende bydel i sentrum av Drammen.

  – Vi ønsker å skape en levende og bærekraftig del av sentrum. SOE er opptatt av å drive god by- og stedsutvikling, og vi har som mål å utvikle et prosjekt som har høy arkitektonisk kvalitet og blir et populært boligområde, sier Grimstad.

  På eiendommene finnes det nesten 80.000 kvadratmeter med bygningsmasse. 

  SOE overtar ved overtagelsen det fulle ansvaret for bygningsmassen, samt den videre reguleringen og utviklingen av eiendommene.

  – God konkurranse 

  Partene har en felles ambisjon om at regulert volum (BRA) kan medføre en ytterligere økning i kjøpesum anslagsvis i størrelsesorden 200–350 millioner kroner. Den endelige kjøpesummen vil først bli klar når eiendommene er ferdig detaljregulert.

  – Styret er godt fornøyd med gjennomføring av salgsprosessen og det endelige resultatet, sier styreleder i Vestre Viken, Siri Hatlen, i en pressemelding.

  – GOD KONKURRANSE: Styreleder i Vestre Viken, Siri Hatlen. Foto: Håkon Sæbø

  – Selv om eiendomsmarkedet er blitt mer utfordrende det siste halvåret har det vært god konkurranse fra seriøse aktører. For Vestre Viken har det vært viktig å få på plass en kjøper som kan ta en aktiv rolle i det videre reguleringsarbeidet sammen med kommunen og med støtte fra foretaket. Vi tror Stor-Oslo Eiendom vil bli en god eier og utvikler av tomtene, uttaler hun.

  Eiendommen har svært gode solforhold, og det er gode rekreasjonsmuligheter med Drammensmarka og Drammenselva i umiddelbar nærhet. Eiendommen ligger tett på Bragernes Torg. 

  SOE har tidligere ferdigstilt to boligprosjekter på Bragernes, og har for tiden tre boligprosjekter under utvikling i samme område. 

  Kjøpekontrakten ble inngått 18. desember 2022. Meglere på oppdraget har vært Realnor Property Advisors  og BNM Realist Næringsmegling.