<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Eiendom Norge forventer boligprisfall på 3,5 prosent i 2023

Størst fall i boligprisene forventes i Oslo, der Eiendom Norge mener prisene skal ned 6 prosent.

Publisert 21. des. 2022
Oppdatert 21. des. 2022
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 458 ord
Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen. Johnny Vaet Nordskog

Dersom prognosene til Eiendom Norge slår inn, kommer boligprisene til å falle med 3,5 prosent i Norge neste år.

I Oslo spås fallet å bli nær dobbelt så stort.

– Enkelte byer vil få en sterkere utvikling enn den nasjonale, mens vi tror boligprisene i Oslo vil falle mer enn landet ellers. På Sørlandet og Sør-Vestlandet vil utviklingen trolig bli positiv, sier adm. direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Først når rentetoppen trolig blir nådd til sommeren, og rentene blir priset inn i boligmarkedet, kommer prisene til å gå oppover igjen.

– Vi venter at det krappe fallet i boligprisene gjennom høsten 2022 vil fortsette inn i første halvår, men at utviklingen vil være mer positiv høsten 2023.

Dramatisk for Oslo

Eiendom Norge begrunner Oslo-prognosene med at høyere renter biter hardere i hovedstaden, blant annet på grunn av høye priser og gjeldsnivå.

Lauridsen understreker likevel at situasjonen er midlertidig.

– På lengre sikt har Oslo et boligunderskudd målt mot befolkningsveksten. Det gjør at vi venter prisene på lengre sikt skal opp igjen i Oslo, sier han.

Til sammenligning mener Eiendom Norge at prisene faller med 1 prosent i Bergen og Trondheim, mens i Stavanger stiger de med 1 prosent.

– Både under pandemien og i 2022 har det vært sterk utvikling i boligprisene i Stavanger, og markedet har hentet inn igjen noe av boligprisfallet fra 2014 til 2020 parallelt med oljebremsen. Med det store oppsvinget i olje- og gassnæringen det siste året er folkeveksten og kraften i næringslivet i regionen tilbake, begrunner Lauridsen.

Renteeffekter

Likevel er det mye usikkerhet nå, med økte strømpriser, inflasjon og boligetterspørsel. Et større fall i boligprisene vil forutsette en betydelig økning i arbeidsledighet, noe Eiendom Norge ser på som «mindre sannsynlig».

– Høyere arbeidsledighet skal normalt påvirke boligetterspørselen negativt. Imidlertid er arbeidsledigheten fortsatt lav og sysslesettingsandelen i befolkningen har faktisk økt de siste årene. Det vil virke positivt for boligmarkedet, selv om et omslag kan komme raskt, sier Lauridsen.

Styringsrenten har også spilt en viktig rolle i år. Den har mer enn femdoblet seg, fra 0,5 til 2,75 prosent nå.

– Etter vårt syn forklares mesteparten av fallet i boligprisene i Norge gjennom høsten 2022 av den økte renten. Det lave tilbudet i bruktboligmarkedet som følge av ny avhendingslov fra nyttår gjorde trolig også at det tok lenger tid før de økte rentene fikk gjennomslag i markedet, mener Lauridsen.

Rekordlav boligbygging

Ved utgangen av november i år er det solgt 21.000 nye boliger i Norge for de siste tolv månedene, ifølge tall fra Boligprodusentene.

– Når 2022 er omme vil vi trolig se det laveste nyboligsalget i Norge siden finanskrisen. Dette betyr at vi vil få lav boligbygging de neste årene. Selv om det er fortsatt er relativt mange prosjekter under bygging, så vil dette snu nedover i løpet av 2023, sier Lauridsen.