<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– På linje med både vår og Norges Banks forventning

Registrert ledighet fortsetter å tendere sideveis.

Publisert 29. nov. 2019 kl. 13.11
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 281 ord
FIKK RETT: Handelsbanken Capital Markets og seniorøkonom Halfdan Fenwick Grangård ventet uendret registrert ledighetsrate, både ujustert og justert for normale sesongvariasjoner.

«Utfallet var på linje med både vår og Norges Banks forventning», skriver seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets i en fersk oppdatering.

300 flere ledige

300 flere personer ble registrert helt arbeidsledige i november. Det betyr at 2,2 prosent av arbeidsstyrken var helt arbeidsledig i november sesongjustert, ifølge Nav.

– Selv om tallene viser en svak økning for helt arbeidsledige denne måneden, har arbeidsløsheten vært tilnærmet uendret siden april i år. Arbeidsledigheten har dermed stabilisert seg på et lavt nivå, både i antallet arbeidsløse og som prosent av arbeidsstyrken, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i pressemeldingen.

Ulik tolkning

Ledigheten flatet ut i år, etter tidligere fall som skyldes oppsvinget i norsk økonomi etter oljeprisfallet i 2014-2015.

«Til tross for at AKU-ledigheten i september viste en overraskende oppgang, er hovedinntrykket intakt. Gjennom de månedlige svingningene har arbeidsledigheten holdt seg stabil. Denne trenden tror vi vil bli bekreftet av dagens tall», skrev Grangård i morgenrapporten fredag.

Handelsbanken Capital Markets ventet uendret registrert ledighetsrate, både ujustert og justert for normale sesongvariasjoner. Konsensus ventet en liten oppgang i den ujusterte ledighetsraten fra 2,1 prosent i oktober til 2,2 prosent.

Grangård skrev i forkant av fasiten fra Nav at det er usikkerhet rundt sesongjusteringen denne gangen, ettersom sesongfaktoren i november i fjor avvek fra det historiske mønsteret. Ifølge NAV skyldes dette endringer i registreringsrutinene.

«Dette er detaljer de færreste behøver å sette seg nøye inn i. Vi tror uansett at avviket mellom konsensusanslaget og vårt anslag på 2,1 prosent skyldes forskjellig tolkning av sesongjusteringen denne måneden, og at vi «alle» ser for oss uendret sesongjustert ledighetsrate på 2,2 prosent i november», skrev Grangård.