<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

NTS fusjonerer med Frøy Gruppen

NTS blir største aksjonær i Norway Royal Salmon. 

Publisert 9. des. 2019 kl. 14.51
Oppdatert 9. des. 2019 klokken 15.05
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 361 ord
STYRKET: Ifølge ledelsen vil NTS gjennom transaksjonen styrke sin posisjon betydelig både innenfor oppdrett av laks og innenfor servicetjenester til havbruksnæringen. Foto: NTS

Styret i NTS ASA har ifølge en melding inngått avtale med Gåsø Næringsutvikling AS om å gjennomføre en fusjon med Frøy Gruppen. 

Fusjonen inkluderer også Gåsø Næringsutvikling sin aksjepost i Norway Royal Salmon ASA (NRS), som utgjør 6.993.188 aksjer, tilsvarende 16.05 prosent av aksjene i NRS. 

Det betyr at NTS ved gjennomføring av transaksjonen blir største aksjonær i Norway Royal Salmon. 

Frøy Gruppen eies av Gåsø Næringsutvikling, som er et selskap som er kontrollert av Helge Gåsø med familie. Gåsø er også styreleder i NRS. 

Styrker posisjonen til selskapet

Ifølge ledelsen i NTS, vil selskapet gjennom transaksjonen styrke sin posisjon betydelig både innenfor oppdrett av laks og innenfor servicetjenester til havbruksnæringen. 

 – Fusjonen styrker NTS sin posisjon som et stort og sterkt midt-norsk havbrukskonsern innenfor oppdrett og servicetjenester til oppdrettsnæringen i Norge, sier administrerende direktør i NTS, Harry Bøe. 

Transaksjonen planlegges gjennomført som en trekantfusjon hvor Frøy Gruppen skal fusjoneres med et heleid datterselskap av NTS, som er under etablering, mot oppgjør i form av vederlagsaksjer i NTS. Bytteforholdet i transaksjonen er fastsatt til 61/39.

– Vi ser på NRS som et godt og veldrevet selskap, og vi vil som største aksjonær støtte selskapets utvikling fremover, og håper Helge Gåsø kan fortsette som styreleder i NRS, sier styreleder i NTS ASA, Roger Granheim.

Fusjonen

Transaksjonen planlegges gjennomført som en trekantfusjon hvor Frøy Gruppen skal fusjoneres med et heleid datterselskap av NTS, som er under etablering, mot oppgjør i form av vederlagsaksjer i NTS. 

Bytteforholdet i transaksjonen er fastsatt til 61/39, opplyses det. 

I forbindelse med transaksjonen vil Gåsø Næringsutvikling motta 46.516.416 vederlagsaksjer i NTS, tilsvarende 39 prosent av aksjene i NTS ved gjennomføring av transaksjonen. Partene er i tillegg enige om at Gåsø Næringsutvikling skal beholde retten til eventuelt utbytte fra NRS for 2019 som utbetales i 2020.

I forbindelse med transaksjonen har Gåsø Næringsutvikling forpliktet seg til en 6. måneders lock-up på vederlagsaksjene. 

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av godkjennelse på ekstraordinær generalforsamling i NTS, standard forbehold knyttet til blant annet gjennomført due diligence samt godkjennelse fra Konkurransetilsynet. 

Det opplyses om at aksjonærer som representerer 67,65 prosent av totalt utestående aksjer i NTS har signert forhåndsaksept for støtte av transaksjonen.

Ved gjennomført transaksjon vil NTS eie 66 servicefartøy, 16 brønnbåter og 4 skip innenfor sjøtransport, inkludert nybygg.