<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Øyner rabatt og emisjon – meglerhus anbefaler to kjøp

DNB Markets mener Sats verdsettes til rabatt, mens Ice trenger å få plass finansieringen. 

Publisert 18. feb. 2020
Oppdatert 18. feb. 2020
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 262 ord
FAVORITTER: DNB Markets mener Sats verdsettes til en rabatt, mens investorene i Ice må finne ut av om de skal kjøpe før eller etter en mulig emisjon.  Foto: Eivind Yggeseth

DNB Markets tok mandag Sats inn i den ukentlige porteføljen med aksjer etter at selskapets kvartalstall var på nivå med forventningene. 

Selskapets planer for etablering av nye treningssentre i 2020 var også høyere enn tidligere kommuniserte tall. 

«Ledelsen ser nå for seg etablering av syv nye sentre i inneværende år, mot tidligere gjennomsnittlig 4-6 nye sentre pr. år. Bedre inntjening enn ventet for den norske virksomheten oppveide for noe høyere kostnader i Sverige og Finland, og samlet sett har dette gitt en mindre oppjustering av våre EBITDA-estimatene for 2020-2021», skriver DNB Markets tirsdag. 

DNB Markets har en kjøpsanbefaling med et kursmål på 30 kroner pr. aksje

«På kursmålet verdsettes selskapet med en rabatt på rundt 15 prosent i forhold til gjennomsnittet for sammenlignbare nordiske og internasjonale detaljhandels- og serviceaktører, estimert diskontert kontantstrøm og historisk oppkjøpsaktivitet innenfor sektoren».

Meglerhuset mener også at begrenset fri flyt i aksjen, og i en internasjonal sammenheng lav markedskapitalisering, betyr at aksjen vil verdsettes med noe rabatt også i tiden fremover.

Ice gir investorene hodebry

Ice Group klatret 13 prosent på Oslo Børs fredag til tross en negativ EBITDA i fjerde kvartal 2019. 

DNB Markets påpeker at de operasjonelle tallene var bedre enn ventet, men selskapet har også et refinansieringsbehov som fortsatt må løses. 

«Dette gir investorene et dilemma; kjøpe nå eller vente til en eventuell emisjon sørger for å ha sikret den videre finansieringen. Dersom man avventer risikerer man at forventninger og ytterligere realisert vekst i abonnenter, økende omsetning pr. kunde og reduserte infrastrukturkostnader i løpet av de neste månedene i mellomtiden løfter kursen».

DNB Markets har en kjøpsanbefaling med et kursmål på 35 kroner pr. aksje.