<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

– Nå er det bare å åpne oljekranen

Nå må myndighetene ta ansvar, mener Nordea Markets' sjeføkonom Kjetil Olsen.

Publisert 13. mars 2020 kl. 11.09
Oppdatert 13. mars 2020 klokken 11.50
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 508 ord
BER MYNDIGHETENE TA GREP: – Norsk økonomi reddes ikke av et rentekutt. Nå har norsk økonomi stoppet opp, med de tiltakene som er satt inn, noe som betyr at det blir store inntektsbortfall for næringslivet og potensielt også for norske arbeidstakere. Her er det myndighetene som sette alle kluter til for å hindre at dette blir enda verre, sier Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea Markets. Foto: Eivind Yggeseth

– Dette var ventet. Det var like greit å gjøre det nå. Det var opplagt at renten skulle ned, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets til Finansavisen.

– Og med det ekstra tiltaket i går, tror jeg Norges Bank tenkte at her er det ikke noe vits i å vente, når dette kan bidra til å betrygge næringslivet.

Kuttet mellom to møter

På et ekstraordinært møte 12. mars besluttet Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet enstemmig å redusere styringsrenten med 0,50 prosentenheter til én prosent. Banken kutter altså renten mellom to rentemøter.

«På kort sikt vil aktiviteten i norsk økonomi reduseres betydelig som følge av virusutbruddet. Mange bedrifter er allerede negativt påvirket. Det er kommet flere varsler om permitteringer, og arbeidsledigheten ventes å øke. Et markert fall i oljeprisen bidrar også til å svekke de økonomiske utsiktene», heter det i meldingen fra Norges Bank.

Fredag besluttet Finansdepartementet å følge Norges Banks råd om å sette ned det motsykliske kapitalbufferkravet for banker fra 2,5 til én prosent med umiddelbar virkning.

«Det er etter Norges Banks vurdering risiko for et markert tilbakeslag i norsk økonomi som følge av utbruddet av coronaviruset. Bufferkravet settes ned for å motvirke at en strammere utlånspraksis i bankene forsterker en nedgang», heter det i pressemeldingen.

Norges Bank reduserer renten, tilfører likviditet og anbefaler redusert motsyklisk kapitalbuffer.

– Reddes ikke av rentekutt

Rentekutt fra Norges Bank er vel og bra, men det må ifølge Olsen i Nordea Markets mer til, slik situasjonen nå fortoner seg.

– Norsk økonomi reddes ikke av et rentekutt. Nå har norsk økonomi stoppet opp, med de tiltakene som er satt inn, noe som betyr at det blir store inntektsbortfall for næringslivet og potensielt også for norske arbeidstakere. Her er det myndighetene som må sette alle kluter til for å hindre at dette blir enda verre, mener sjeføkonomen.

Norges Bank alene kan dermed ikke forhindre at norsk økonomi stopper opp nå, mener han. 

– De kan imidlertid prøve å hindre at bankene strammer inn utlånspraksisen, og hindre at rentebelastningen øker, men igjen dette er bagateller i forhold til det som skjer i norsk økonomi nå.

– Hvilket ytterligere grep bør tas fra myndighetenes side?

– De kommer jo med tiltak nå, og dette må man se på, etterhvert som veien blir til og få det praktisk implementerbart. Vi har mer enn nok penger; nå er det bare å åpne oljekranen, men dette må gjøres på en måte som er praktisk gjennomførbar, altså ikke lage masse byråkrati på et vis, og det er krevende. Det er nok mer det de sliter med, i forhold til å lempe ut tiltak nå, sier Olsen.

– Myndighetene må ta ansvar. Ikke gå på ledighetstrygdnivå, men full lønn, det er en mulighet. Man må kompensere næringslivet som nå blir beordret om å stoppe opp.

– Det er «force majeure» på et vis, for å hindre at norsk næringsliv går konkurs, avslutter sjeføkonomen.