<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Eidsiva Energi økte inntektene

  Publisert 30. okt. 2020 kl. 14.51
  Oppdatert 30. okt. 2020 klokken 15.08
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 105 ord
  LA FREM TALL: Eidsiva Energi. Foto: Selskapet

  Eidsiva Energis driftsinntekter pr. tredje kvartal 2020 ble 5.880 millioner kroner, mot 2.037 millioner kroner i tilsvarende periode året før.

  Konsernets driftsresultat var på 994 millioner kroner, mot 260 millioner kroner pr. tredje kvartal 2019.

  Regnskapstallene fra fjoråret er fra Eidsiva-konsernets virksomhet i 2019 før transaksjonen med Hafslund E-CO, som ble gjennomført 30. september i fjor.

  Resultat før skatt kom inn på 735 millioner kroner, mot 104 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

  Konsernregnskapet består av virksomhetsområdene Nett (Elvia), Bredbånd og Bio. Eierandelen i produksjonsselskapet Hafslund ECO Vannkraft er betydelig og presenteres som tilknyttet selskap som en del av driftsresultatet.

  Eidsiva Energi

   
  (Mill. kr.) Pr.3. kv./20 Pr. 3. kv./19
  Driftsinntekter 5.880 2.037
  Driftsresultat 994 260
  Resultat før skatt 735 104
  Resultat etter skatt 991 4.547